Persondatapolitik

Persondatapolitik.

Generelt.

Hasle og Rutsker kirker behandler oplysninger om alle, der henvender sig i forbindelse med kirkelige handlinger, ansøgninger, ansættelser og tilmeldinger. Desuden kan der være tale om data på frivillige og brugere af kirkens tilbud.

Sikkerhed.

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med Databeskyttelses-forordningen, som trådte i kraft d. 25 maj 2018.

Vi har truffet tekniske og fysiske foranstaltninger mod, at følsomme oplysninger bliver misbrugt.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysningerne på vore vegne og må ikke anvende dem til egne formål.  Videregivelse af personoplysninger til anden side, vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Periode for opbevaring.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt/krævet i henhold til lovgiv-ningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Indsigt og klager.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger , der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse til præstekontoret:   jjra@km.dk

Data der kræves opbevaret ifølge lovgivning, kan dog ikke slettes på anmodning.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet:  www. datatilsynet.dk