Kontakt:


Præstekontoret Hasle-Rutsker

Storegade 44
3790 Hasle
E-post: hasle.sognbornholms@km.dk
E-post: rutsker.sogn@km.dk

Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen
e-post: jjra@km.dk
Tlf. 5696 4009

Træffes bedst tir-fre. 9-12

Mandag er fridag


Sekretær, 
Hanne Landberg,
E-post: hala@km.dk

Træffes tor. 9 – 13 på kontoret. Tirsdag kl. 9-13 desuden på tlf. 56953295

Menighedsrådene

Hasle Menighedsråd:
Formand:
Filip Ambrosen
Julegade 2 C, tlf. 60515989

Kirkeværge
Claus Lind
Simblegårdsvej 26, tlf. 5696 2808

Rutsker Menighedsråd

Formand:
Leo Nielsen,
Tofteløkken 11,
Tlf. 2480 6268

Kirkeværge
Holger Anker Kofod
Tlf. 5696 9005 / 3042 9006

Øvrigt personale

Graver i Hasle
Preben Sommer
Tlf. 5696 5115 / 2345 7683
E-post: haslekirkegaard@mail.dk

Træffes på kirkegården på Fælledvej 32, tirs-fre. Mandag er fridag.


Graver 
i Rutsker
Michael Sander
Tlf. 5185 5916
E-post: rutskirke@gmail.com

Træffes på Rutsker kirkegård, bedst tir.–fre. 8-9.


Kirkesanger

Aase Houler,
Tlf. 5697 0109,
E-post: aase.houler@gmail.com

Organist/kirkemusiker
Sigga Eythórsdóttir
Tlf. 2629 0936
E-post: sigga@mpiri.org