Kontakt:

Præstekontoret Hasle-Rutsker

Storegade 44
3790 Hasle
E-post: hasle.sognbornholms@km.dk
E-post: rutsker.sogn@km.dk

Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen 
e-post: jjra@km.dk
Tlf. 5696 4009 / 5151 0945

Træffes tirsdag-søndag i dagtimer, men bedst tirsdag-fredag 9-12

Mandag er præstens fridag

 


Sekretær, 
Hanne Landberg,
E-post: hala@km.dk 

Træffes torsdag kl. 8.30 – 14.00 på kontoret. 
Desuden på telefon 2931 0504 mandag til fredag kl. 8.30 – 12.30

 

Medarbejdere:

Kirke- og kulturmedarbejder
Stillingen er p.t. vakant

Graver i Hasle
Preben Sommer
Tlf. 5696 5115 / 2345 7683
E-post: haslekirkegaard@mail.dk

Træffes på kirkegården på Fælledvej 32, tirs-fre. Mandag er fridag.


Graver 
i Rutsker
Henrik Branth 
Tlf. 5185 5916
E-post: rutskirke@gmail.com

Træffes på Rutsker kirkegård, bedst tir.–fre. 8-9.


Kirkesanger

Aase Houler,
Tlf. 4023 5768
E-post: aase.houler@gmail.com

Organist/kirkemusiker
Stillingen er p.t. vakant

Menighedsrådene

Hasle Menighedsråd:
Formand:
Filip Ambrosen
Julegade 2 C, tlf. 60515989
Kirkeværge
Claus Lind
Simblegårdsvej 26, tlf. 5696 2808

Rutsker Menighedsråd
Formand:
Leo Nielsen,
Tofteløkken 11,
Tlf. 2480 6268

Kirkeværge
Holger Anker Kofod
Tlf. 5696 9005 / 3042 9006