Kontakt:

Af sikkerhedshensyn er @ = #  Tast emailadressen manuelt.

Præstekontoret Hasle-Rutsker

Storegade 44, 3790 Hasle
Tlf. 5696 4009
E-post: hasle.sognbornholms#km.dk
E-post: rutsker.sogn#km.dk

Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen 
e-post: jjra#km.dk

Tlf. 5151 0945 / 5696 409

Træffes bedst på kontoret tir-fre kl. 9 – 12

Mandag er fridag

 


Præstesekretær
Hanne Landberg,
E-post: hala#km.dk 

Træffes på kontoret torsdag kl. 8.30 – 14.00
Desuden på telefon 2931 0504 man-fre kl. 8.30 – 12.00

Sognemedhjælper
Jonna Østergaard
E-post: sognemedhjaelper#haslerutsker.dk

Organist/kirkemusiker
Alla Miliutina
E-post: organist#haslerutsker.dk

Kirkesanger
Aase Houler
E-post: aase.houler#gmail.com

Graver i Hasle
Preben Sommer
Tlf. 5696 5115 / 2345 7683
E-post: haslekirkegaard#mail.dk

Træffes på kirkegården på Fælledvej 32, tirs-fre. Mandag er fridag.


Graver 
i Rutsker
Henrik Branth 
Tlf. 5185 5916
E-post: rutskirke#gmail.com

Træffes på Rutsker kirkegård, bedst tir.–fre. 8-9.

Menighedsrådene

Hasle Menighedsråd:
Formand:
Filip Ambrosen
Julegade 2 C, tlf. 6051 5989
Kirkeværge
Claus Lind
Simblegårdsvej 26, tlf 2124 3996

Rutsker Menighedsråd
Formand:
Leo Nielsen,
Tofteløkken 11,
Tlf. 2480 6268

Kirkeværge
Holger Anker Kofod
Tlf. 5696 9005 / 3042 9006