Aktiviteter

 

 

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

 

Kommende konfirmationer

2023: Ruts Kirke – Ingen. Hasle Kirke d. 16. april
2024: Hasle Kirke d. 24. marts og Ruts Kirke d. 7. april
2025: Ruts Kirke d. 13. april og Hasle Kirke d. 27. april

 

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  Den 3/5 kl. 18.45 i graverlokalet, Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: Den 11/5 kl. 18.30 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle

 

 

PÅSKEKONCERT med HORNORKESTRET i Hasle Kirke
Onsdag den 29. marts kl. 19.30 indbyder Folkekirken i Hasle Rutsker til påskekoncert med Hornorkestret. Hornorkestret på Bornholm blev startet i regi af Luthersk Mission i 1919.
Foruden Hornorkestrets musik vil aftenen indeholde nogle af påskens salmer og sange og centrale bibelske læsninger, Fadervor og velsignelsen.
Der er fri entré og alle er velkomne. 

 

DET ÅRLIGE MENIGHEDSMØDE
efter gudstjenesten den 14. maj ca. kl. 12.00 med frokost på Rådhuset i Hasle

 

TO KOR I HASLE KIRKE

I Folkekirken i Hasle-Rutsker har vi TO dejlige sangkor under ledelse af vores organist/kirkemusiker Anja Lillemæhlum.

 

BØRNE/TWEENS-KOR 
For alle børn fra 0. til og med 3. klasse. Øver i Hasle Kirke om tirsdagen kl. 14.15 – 15.15.
Børn fra hele Bornholm er velkomne.
Vi synger en masse sjove og smukke sange, danser og laver body percussion og lærer alt muligt om musikken og stemmen. Vi synger et blandet repertoire med et par sange, der har en kristen tekst også.
Saft og kiks hver gang.
Anja Lillemæhlum, korleder
anjalillemh@icolud.com 

Voksenkoret
Øver hver tirsdag kl. 19.30 – 21.00 i Hasle Kirke. Koret deltager ved gudstjenester 4-6 gange om året og synger julen og sommeren ind ved populære fællessangsarrangementer både i Hasle og Ruts kirke.
– Der kræves ingen særlige færdigheder, men sangglæde og en vis mødestabilitet er ønskeligt 🙂
– Ved hver øvelse er der en kaffepause, og vi sætter pris på at have tid til at snakke sammen.

Deltagelse i korene er gratis. Hvis man har lyst til at komme med i et af korene – eller få mere at vide, skal man bare kontakte organist og kirkemusiker, Anja Lillemæhlum, der leder begge kor. Mail: anjalillemh@icloud.comKIRKEKLUBBEN – 
KLUB for børn fra 4 år til 3.
klasse
Leder af klubben er Jonna Østergård.
Klubben samles næsten hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle. 
Mere information om børneklubben kan fås hos Jonna Østergård på tlf. 2216 8752

 

JUNIORKLUB HYTTEN
Hytten er en junior-teenklub for alle børn fra ca. 9 år og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19 – 21 og spiller, leger, konkurrerer, hygger, får lidt guf og hører et eller andet fra Bibelen.
For nærmere information kontakt Filip Ambrosen, tlf. 6051 5989

 

ÅBEN STUDIEKREDS 
For alle, der ikke ved det meste i forvejen, men kunne tænke sig at lære kristendommen, kirken og bibelen lidt bedre at kende. Der er som regel et kort oplæg ved studiekredslederen, læsning af en udvalgt tekst fra Bibelen eller kirkehistorien og lejlighed til en uformel drøftelse.

Studiekredsen er arrangeret af sognepræsten og foregår i præstegården, Storegade 44, 3790 Hasle, Hver gang kl. 19.30 – ca. 21.

Du er meget velkommen til at kontakte mig eller bare møde op, hvis du måske er interesseret.

Venligste hilsener
Sognepræst Jens Jørgen Rasmussen            

 

 NÆSTECARE Folkekirkens omsorgsarbejde i Hasle-Rutsker
NæsteCare Hasle-Rutsker tilbyder, så langt vores ressourcer rækker, bl.a. enkeltstående eller regelmæssige besøg af en besøgsven eller regelmæssig telefonkontakt efter nærmere aftale. Vi tilbyder, så langt vi kan, desuden hjælp til lidt forskelligt alt efter behov – Hvis du er interesseret i at lave en aftale om noget hjælp – eller om at blive frivillig i NæsteCare, så kontakt sognepræst Jens Jørgen Rasmussen

 

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33.  Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, tlf. 2422 6316.

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE 
Se værestedets egen siden i Hasle-Nyt. 

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM) 
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321.

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM) 
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen, tlf. 5696 4474.