Aktiviteter

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

Kommende konfirmationer:
2020: Hasle Kirke 5. april og Ruts Kirke 19. april
2021: Ruts Kirke 28. marts og Hasle Kirke 11. april


KIRKEBRUNCH og SNAK OM KIRKEN 25.08.
Velkommen til medlemsmøde i Folkekirken Hasle-Rutsker.
Alle medlemmer af Folkekirken med tilknytning til Hasle-Rutsker inviteres hermed til det årlige medlemsmøde. Det foregår i og ved FDF-huset, Kirkebyen 33, Rutsker, 3790 Hasle. Kirkebil kan benyttes fra begge sogne.

Vi begynder med brunch i FDF-huset kl. 11.00 til ca. 12 – derefter er det tid til formændenes beretninger og redegørelse for regnskabet m.m. – og god tid til samtale om Folkekirkens arbejde og opgaver i Hasle- og Rutsker sogne.
Forslag, spørgsmål og kommentarer er velkomne både før og på mødet. Der bliver ca. 14 dage før mødet opstillet en kasse i kirkerne til kommentarer og spørgsmål.

Kl. 14.00 samles vi til en festlig friluftsgudstjeneste ude ved bålhytten, hvor FDF mfl. medvirker.
ALLE er velkomne.

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: 22.8.  kl. 19.00 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle

ÆLDRES EFTERMIDDAGE I HASLE
Efter aftale mellem de to missionsforeninger LM og ELM og sognepræsten holdes hver halvår tre ældremøder på skift i de to missionshuse og præstegården. Alle er velkomne: Næste ældremøde er til efteråret 2019.

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.

For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Klubben holder sommerferie og begynder igen den 23. august. Få program og nærmere information hos Marianne Hjorth Lodahl, tlf. 25541851 eller på præstekontoret.

HYTTEN

”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som regel i Julegade 14. – Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen og Jens Jørgen Rasmussen.

ÅBEN STUDIEKREDS

Den 15.8. Altid kl. 19.30. Alle er velkomne!
For tiden læser vi førstkommende søndags evangelium og snakker om, hvad det siger os. Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Der kræves ikke nogen andre forudsætninger end interesse. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, Storegade 44 i Hasle. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, tlf. 5696 4009 eller mail jjra@km.dk

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR

Koret ledes af vores organist og kirkemusiker, Sigga Eythórsdóttir og øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl. 19.30 -21. Koret består af ca. 25 voksne sangere og modtager gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga.
Fra 6. juni til hen i august holder koret sommerferie.

FDF HASLE-RUTSKER

Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33. FDF-kredsen holder sommerafslutning onsdag den 19. juni i FDF-huset..  Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, Tlf. 2422 6316

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE

Se værestedets egen side i Hasle-Nyt.

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM)

Julegade 14, Hasle.

Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, Tlf. 5696 6321

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM)

Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen,

Tlf. 5696 4474