Aktiviteter

 

 

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

 

KOMMENDE KONFIRMATIONER

2024: Hasle Kirke d. 24. marts og Ruts Kirke d. 7. april
2025: Ruts Kirke d. 13. april og Hasle Kirke d. 27. april

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  Den 4/10 og 22/11 kl. 19.00 i graverlokalet, Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: Den 20/9 og 9/11 kl. 18.30 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle

 

KONFIRMANDUNDERVISNING 2023-24
I det kommende skoleår er der konfirmandundervisning i Hasle hver onsdag lige efter skoletid. Dvs. allerede kl. 13.25 til 14.55. Bemærk at det bliver om onsdagen.

Indskrivning til undervisning og/eller konfirmation kan ske inden undervisningsstart ved henvendelse til undertegnede eller online via Borger.dk
Undervisningen i Hasle er begyndt osdag den 16. august kl. 13.25 i Hasle Kirke.

MINIKONFIRMANDUNDERVISNING 
Fra og med tirsdag dden 5. september kl. 13.25 – 14.55 tilbyder Hasle-Rutsker kirker hver uge minikonfirmandundervisning til alle 3. klasses-elever.
Undervisningen varetages af sognemedhjælper Jonna Østergaard. Der undervises efter Godly Play konceptet. Godly Play er et godt redskab til at skabe ro og fordybelse i undervisningen.
Nærmere information kan fås ved henvendelse til Jonna Østergaard.

 

VI SYNGER HØST OG EFTERÅRSSANGE 
Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00 indbyder Hasle-Rutsker kirkekor til en fællessangs-aften for alle. Sammen vil vi synge og lytte til vores dejlige høst- og efterårssange. Septembers himmel og oktoberdag i flammer og meget mere. Det foregår i Ruts eller Hasle Kirke. Se her på hjemmesiden, når det nærmer sig.

FILMAFTEN MED DRØFTELSE 
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00 lægger vi en aktuel og interessant film på i den store sal på det Gamle Rådhus.
Hvilken film kan fra den 15. oktober ses her på kirkens hjemmeside.
Bagefter drikke vi kaffe og diskuterer filmen og dens tema.
Drøftelsen efter filmen ledes af et medlem af menighedsrådet.

VI SYNGER JULEN IND 
Onsdag den 6. december kl. 19.00 synger vi julen ind i Ruts Kirke, hvor FDF medvirker.
Tirsdag den 14. december kl. 19.30 synger vi julen ind i Hasle Kirke, hvor Kirkekoret medvirker.

 

 NÆSTECARE Folkekirkens omsorgsarbejde i Hasle-Rutsker
NæsteCare Hasle-Rutsker tilbyder, så langt vores ressourcer rækker, bl.a. enkeltstående eller regelmæssige besøg af en besøgsven eller regelmæssig telefonkontakt efter nærmere aftale. Vi tilbyder, så langt vi kan, desuden hjælp til lidt forskelligt alt efter behov – Hvis du er interesseret i at lave en aftale om noget hjælp – eller om at blive frivillig i NæsteCare, så kontakt sognepræst Jens Jørgen Rasmussen eller sognemedhjælper Jonna Østergaard.

 

Hasle-Rutsker Kirkekor

Der er knapt 15 aktive medlemmer i koret – og vi har brug for flere, ikke mindst herrestemmer. 

Koret øver hver tirsdag kl. 19.30 til 21 i Hasle kirke og medvirker 4-6 gange om året ved søndagsgudstjenester. Desuden medvirker koret 4-5 gange om året ved aftenarrangementer så som fællessangsaftener,

– Der kræves ingen særlige færdigheder for at komme med i koret, men sangglæde og en vis mødestabilitet er ønskelig 😊

– Ved hver øvelse er der en kaffepause, og vi sætter pris på at have tid til at snakke sammen.  

Deltagelse i koret er gratis. Nærmere oplysninger hos sognepræsten eller hos organisten.

 

KIRKEKLUBBEN – 
KLUB for børn fra 4 år til 3.
klasse
Leder af klubben er Jonna Østergård.
Klubben samles næsten hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle. 
Mere information om børneklubben kan fås hos Jonna Østergård på tlf. 2216 8752

 

JUNIORKLUB HYTTEN
Hytten er en junior-teenklub for alle børn fra ca. 9 år og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19 – 21 og spiller, leger, konkurrerer, hygger, får lidt guf og hører et eller andet fra Bibelen.
For nærmere information kontakt Filip Ambrosen, tlf. 6051 5989

 

ÅBEN STUDIEKREDS 
For alle, der ikke ved det meste i forvejen, men kunne tænke sig at lære kristendommen, kirken og bibelen lidt bedre at kende. Der er som regel et kort oplæg ved studiekredslederen, læsning af en udvalgt tekst fra Bibelen eller kirkehistorien og lejlighed til en uformel drøftelse.

Studiekredsen er arrangeret af sognepræsten og foregår i præstegården, Storegade 44, 3790 Hasle, Hver gang kl. 19.30 – ca. 21.

Du er meget velkommen til at kontakte mig eller bare møde op, hvis du måske er interesseret.

Venligste hilsener
Sognepræst Jens Jørgen Rasmussen            

 

 

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag fra og med uge 34 kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33 –  Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, tlf. 2422 6316.

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE 
Se værestedets egen side i Hasle-Nyt. 


SENIORTRÆF 
Fredag den 29. september kl .14.00 i Luthersk Missionsforenings hus, Toftelunden 2.
Fredag den 27. oktober kl. 14.00 i Evangelisk Luthersk Missionsforenings hus, Kirkegade 14.
Alle er velkomne. 

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM) 
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321.

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM) 
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen, tlf. 5696 4474.