Aktiviteter

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.
(Vær opmærksom på evt. ændringer pga. corona-situationen).

 

Kommende konfirmationer:
2021: Hasle Kirke lørdag 14. august kl. 10.30

2022: Hasle Kirke 10. april og Ruts Kirke 24. april

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  Den 5/5 og 22/6 kl. 19.00 i Ruts Kirke, Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: Den 6/5 kl. 18.30, den 24/6 og 19/8 kl. 19.00 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle 

 

Velkommen til:

FOREDRAGSRÆKKE OM KRISTNE VÆRDIER 
Otte aftener om ti gode bud.
Vi prøver igen og håber det lykkes. Velkommen til foredrag

 

Vi tror på forældres betydning
4. bud: Du skal ære din far og din mor
v/sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby, Klemensker

Det foregår torsdag den 27. maj kl. 19.30 på Rådhuset, kultur- og medborgerhus, Storegade 64, 3790 Hasle

 

VI SYNGER SOMMEREN IND
En fællessangsaften tirsdag den 8. juni kl. 19.30. Det foregår i – eller uden for Hasle Kirke, alt efter vejr- og coronaudsigterne. Kom og syng med på de dejlige sommersange og salmer, mens solen daler over havet. KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.

Kirkekrummerne er for alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Næsten hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44. Klubben er åben igen. Døren er åben fra kl. 15.45. Nærmere information hos Marianne Hjorth Lodahl, tlf. 25541851 eller på præstekontoret.

HYTTEN

P.T. lukket pga. corona Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen og Jens Jørgen Rasmussen. Det foregår som regel i Julegade 14.

ÅBEN STUDIEKREDS 
Ca. 1 gang om måneden kl. 19.30 i Præstegården, Storegade 44 i Hasle. Alle er velkomne! 
Spørg efter særligt program med datoer. For tiden læser vi førstkommende søndags evangelium og snakker om, hvad det siger os. Der kræves ikke nogen andre forudsætninger end interesse for at være med.  Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, tlf. 5696 4009 eller mail jjra@km.dk

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Kirkekoret består af voksne sangere og modtager gerne nye medlemmer. Koret øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl. 19.30-21 – Holder sommerpause fra medio juni til medio august. 
Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår.       
Koret ledes af vores organist, Sigga Eythórsdóttir og flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga. 

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33.  Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, tlf. 2422 6316.

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE 
Se værestedets egen siden i Hasle-Nyt. 

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM) 
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321.

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM) 
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen, tlf. 5696 4474.