Aktiviteter

 

 

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

 

KOMMENDE KONFIRMATIONER

2025: Ruts Kirke d. 13. april og Hasle Kirke d. 27. april
2026: Ruts Kirke lørdag d. 11. april og Hasle Kirke søndag d. 12. april

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  Den 18/6 kl. 19.00, 21/8, 2/10 og 20/11 kl. 19.00 i graverlokalet, Kirkevej 1, Rutsker. 
Hasle: Den  20/6, 22/8, 19/9, 10/10, 14/11 og 5/12 kl. 18.30 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle

 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2024 
I marts måned 2024 blev det besluttet, at de to menighedsråd i Hasle og Rutsker sogne slås sammen til ét menighedsråd fra det nye kirkeårs begyndelse den 1. december 2024.

Det nye menighedsråd skal være på 9 medlemmer, heraf 5 fra Hasle sogn og 4 fra Rutsker sogn. De henholdsvis 5 og 4 medlemmer skal vælges ved separatet valghandlinger i de to sogne.

For Hasle sogn er der valgforsamling den 17. september kl. 19.00.

For Rutsker sogn er der valgforsamling den 19. september kl. 19.00 i FDF huset, Kirkebyen 33, 3790 Hasle.

 

ALPHA-KURSUS I PRÆSTEGÅRDEN
Tidspunkterne for kommende Alphakursus-aftener er planlagt til:
28/8, 11/9, 25/9, 8/10, 23/10 og 6/11.

Hvad er Alpha? 
Alle skal have en mulighed for at udforske tro, stille spørgsmål og dele deres synspunkter.
Alpha udforsker den kristne tro. Hvert oplæg ser på et nyt spørgsmål om tro og er designet til at skabe samtale. Alpha bliver afholdt over hele verden, og alle er velkomne.

Ved Alpha-kurset i præstegården begynder vi hver aften med at se en ca. 20 minutters video som oplæg til aftenens tema. Derefter snakker vi sammen om det – og drikker kaffe.
Gerne tilmelding – på mail eller SMS til sognepræsten: 5151 0945 eller jjra@km.dk  

 

MINIKONFIRMANDUNDERVISNING 
Hasle-Rutsker kirker tilbyder hver uge “minikonfirmand” undervisning til alle 3. klasses elever.
Undervisningen varetages af sognemedhjælper Jonna Østergaard. Der undervises efter Godly Play konceptet. Godly Play er et godt redskab til at skabe ro og fordybelse i undervisningen.
Nærmere information kan fås ved henvendelse til Jonna Østergaard på tlf. 2216 8752

 

 NÆSTECARE Folkekirkens omsorgsarbejde i Hasle-Rutsker
NæsteCare Hasle-Rutsker tilbyder, så langt vores ressourcer rækker, bl.a. enkeltstående eller regelmæssige besøg af en besøgsven eller regelmæssig telefonkontakt efter nærmere aftale. Vi tilbyder, så langt vi kan, desuden hjælp til lidt forskelligt alt efter behov – Hvis du er interesseret i at lave en aftale om noget hjælp – eller om at blive frivillig i NæsteCare, så kontakt sognepræst Jens Jørgen Rasmussen eller sognemedhjælper Jonna Østergaard.

 

 

Hasle-Rutsker KIRKEKOR  
Koret holder sommerferie fra juni til august.

Der er lidt over 15 aktive medlemmer i koret – og der er plads til flere i alle stemmegrupper.

Koret øver hver tirsdag kl. 19 til 21 i Hasle kirke og medvirker 4-6 gange om året ved søndagsgudstjenester. Desuden medvirker koret ca. 4 gange om året ved  fællessangsaftener.

– Der kræves ingen særlige færdigheder for at komme med i koret, men sangglæde og mødestabilitet er ønskelig 😊

– Ved hver øvelse er der en kaffepause, og vi sætter pris på at have tid til at snakke sammen.  

Deltagelse i koret er gratis. Nærmere oplysninger hos sognepræsten eller hos organisten.

 

KIRKEKLUBBEN – 
KLUB for børn fra 4 år til 3.
klasse
Leder af klubben er Jonna Østergård.
Holder sommerferie resten af juni indtil sidst i august.
Klubben samles næsten hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle. 
Mere information om børneklubben kan fås hos Jonna Østergård på tlf. 2216 8752

 

JUNIORKLUB HYTTEN
Hytten er en junior-teenklub for alle børn fra ca. 9 år og op efter. Klubben begynder igen den 23. august med “Smugler og politi”. Derefter ca. hver anden fredag kl. 19 – 21 og spiller, leger, konkurrerer, hygger, får lidt guf og hører et eller andet fra Bibelen.
For nærmere information kontakt Filip Ambrosen, tlf. 6051 5989

 

FDF HASLE-RUTSKER
Holder sommerferie fra sidst i juni til sidst i august.
M
ødes hver onsdag fra kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33. Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, tlf. 2422 6316.

 

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE 
Se værestedets egen side i Hasle-Nyt. 


SENIOREFTERMIDDAGE

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM) 
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321.

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM) 
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen, tlf. 5696 4474.