Aktiviteter

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

 

JULEHJÆLP 
Hasle-Rutsker kirker har igen i år fået mulighed for at uddele et antal julekurve med fødevarer fra Juleuddelingen af 1867. Julehjælpen er en gavepose pænt fyldt med fødevarer til en moderat, men OK juleaften. Der udleveres også en steg samt legetøj, men der indgår ikke vin. En gavepose er ca. 600 kr. værd.
Ansøgning om julehjælp rettes til sognepræsten inden den 14. december.

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.

For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Efterårssæsonen slutter med adventsfest den 23.11. kl. 16.00. Klubben åbner igen den 4.1. Få program og nærmere information hos Elsa Mikkelsen tlf. 29472088 eller Marianne Hjorth Lodahl, tlf. 25541851 eller på præstekontoret.

HYTTEN

”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som regel i Julegade 14. – Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen og Jens Jørgen Rasmussen.

ÅBEN STUDIEKREDS

For tiden læser vi førstkommende søndags evangelium og snakker om, hvad det siger os. Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Der kræves ikke nogen andre forudsætninger end interesse. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, Storegade 44 i Hasle. Den 28/11; 16/1; 20/2 og 20/3. Altid kl. 19.30. Alle er velkomne! Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, tlf. 5696 4009 eller mail jjra@km.dk

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR

Koret ledes af vores organist og øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl. 19.30 -21. Koret består af lidt over 20 voksne sangere og modtager gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til organisten.

FDF HASLE-RUTSKER

Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33. Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, Tlf. 2422 6316

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE

Se værestedets egen side i Hasle-Nyt.

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM)

Julegade 14, Hasle.

Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, Tlf. 5696 6321

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM)

Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen,

Tlf. 5696 4474