Aktiviteter

 

 

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

 

KOMMENDE KONFIRMATIONER

2024: Hasle Kirke d. 24. marts og Ruts Kirke d. 7. april
2025: Ruts Kirke d. 13. april og Hasle Kirke d. 27. april

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  Den 21/6 og 16/8 kl. 19.00 i graverlokalet, Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: Den 22/6 og 17/8 kl. 18.30 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle

 

KONFIRMANDUNDERVISNING 2023-24
I det kommende skoleår kan jeg tilbyde konfirmandundervisning i Hasle hver onsdag lige efter skoletid. Dvs. allerede kl. 13.25 til 14.55. Bemærk at det bliver om onsdagen.

Indskrivning til undervisning og/eller konfirmation kan ske ved henvendelse til undertegnede eller online via Borger.dk – Nærmere information kan fra ca. 1. juni findes her på kirkens hjemmeside www.haslerutsker.dk

 

 NÆSTECARE Folkekirkens omsorgsarbejde i Hasle-Rutsker
NæsteCare Hasle-Rutsker tilbyder, så langt vores ressourcer rækker, bl.a. enkeltstående eller regelmæssige besøg af en besøgsven eller regelmæssig telefonkontakt efter nærmere aftale. Vi tilbyder, så langt vi kan, desuden hjælp til lidt forskelligt alt efter behov – Hvis du er interesseret i at lave en aftale om noget hjælp – eller om at blive frivillig i NæsteCare, så kontakt sognepræst Jens Jørgen Rasmussen eller sognemedhjælper Jonna Østergaard.

 

SÆRLIGE SOMMERARRANGEMENTER

 VI SYNGER SOMMEREN IND d. 6. juni

Velkommen til en kor- og fællessangsaften med Hasle-Rutsker Kirkekor under ledelse af Anja Lillemæhlum og organist Alla Miliutina. Det er kl. 19.30 i Hasle Kirke.

Kom og hør koret og syng med på vores dejlige sommersange og salmer. Lad os sammen byde sommeren velkommen. Efter sangen er der kaffe og kage.

Der er fri entré og ALLE er velkomne!

 AFTENSANG PÅ STRANDEN d. 28. juni

I vindens sus, under regnens dråber eller i solens varmende glød? Hvordan, vejret bliver, ved vi ikke, men onsdag d. 28. juni kl. 20 synger vi sommersange og aftensalmer på stranden ved Klympen, 3790 Hasle. Der bliver nok også et Fadervor og en velsignelse.

Alle er velkomne!

KONCERT MED LANDSKORET d. 6. juli

Igen i år glæder vi os over at kunne byde Landskoret velkommen til en koncert i Ruts Kirke, torsdag d. 6. juli kl. 19.30. Landskoret, består af elitesangere i alderen 12-22 år fra hele landet. Korets koncert indeholder både kirkemusik og sommermusik – fra Danmark, såvel som fra udlandet. Dirigent: Birgitte Næslund Madsen. Fri entré

 FRILUFTSGUDSTJENESTE, grillmad, leg og kaffe d. 20. august

Søndag d. 20. august kl. 10.30 holder vi friluftsgudstjeneste for begge sogne på græsmarken ved Katrine og Henrik, Bykærvej 14, 3790 Hasle. Efter gudstjenesten bydes der på lidt grillmad, aktiviteter og senere kaffe.

Alle i alle aldre er velkomne og det er gratis at deltage. Men vil du være sikker på at få mad, så meld dig til på forhånd til sognepræst eller menighedsrådsformand.

Husk solhatten, hvis solen skinner og paraplyen, hvis det drypper. Medbring gerne selv noget at sidde på og tøj efter vejret. Kirkebil kan benyttes fra begge sogne.

 

KORFÆLLESSKAB ved Hasle og Ruts kirker

Hasle-Rutsker Kirkekor

I Folkekirken i Hasle-Rutsker har vi i mange år haft et kirkekor for unge og voksne i alle aldre. Da der var flest med i koret for nogle år siden var der ca. 25. Siden coronanedlukningen har der været knapt 15 aktive medlemmer i koret.

Koret øver hver tirsdag kl. 19.30 til 21 i Hasle kirke og medvirker 4-6 gange om året ved søndagsgudstjenester. Desuden medvirker koret 4-5 gange om året ved aftenarrangementer så som fællessangsaftener og sommer- og julesangsarrangementer m.m.

– Der kræves ingen særlige færdigheder for at komme med i koret, men sangglæde og en vis mødestabilitet er ønskelig 😊

– Ved hver øvelse er der en kaffepause, og vi sætter pris på at have tid til at snakke sammen.  

 

Børnekoret

I Bornholms provsti arbejder man meget for at få dannet flere børnekor rundt omkring i øens folkekirker og for to år siden fik vi i Hasle-Rutsker bevilget midler til at starte et børnekor. Det begyndte i det små i efteråret 2021 og siden har ca. 15 børn været med i Børnekoret i kortere eller længere tid. Desværre har der her i foråret været en faldende interesse, og vi valgte derfor fra midten af april at lade koret holde en lang sommerferie. Men efter sommerferien i august-september starter vi op igen. Korleder bliver vores nye organist, Alla Miliutina assisteret af en dansktalende hjælper.

I koret vil børnene opleve, hvor dejligt og sjovt det kan være at synge – såvel gode gamle salmer og sange som nye og mere moderne. 😊Børnene får hver gang lidt saftevand og en kiks eller lignende. 😊

– Deltagelse i begge kor er ganske gratis – Nærmere oplysning kan indtil medio august fås ved henvendelse til sognepræsten, derefter ved henvendelse til organisten.

 

 

KIRKEKLUBBEN – 
KLUB for børn fra 4 år til 3.
klasse
Leder af klubben er Jonna Østergård.
Klubben samles næsten hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle. Klubben holder sommerferie fra uge 23 til uge 33.
Mere information om børneklubben kan fås hos Jonna Østergård på tlf. 2216 8752

 

JUNIORKLUB HYTTEN
Hytten er en junior-teenklub for alle børn fra ca. 9 år og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19 – 21 og spiller, leger, konkurrerer, hygger, får lidt guf og hører et eller andet fra Bibelen.
For nærmere information kontakt Filip Ambrosen, tlf. 6051 5989

 

ÅBEN STUDIEKREDS 
For alle, der ikke ved det meste i forvejen, men kunne tænke sig at lære kristendommen, kirken og bibelen lidt bedre at kende. Der er som regel et kort oplæg ved studiekredslederen, læsning af en udvalgt tekst fra Bibelen eller kirkehistorien og lejlighed til en uformel drøftelse.

Studiekredsen er arrangeret af sognepræsten og foregår i præstegården, Storegade 44, 3790 Hasle, Hver gang kl. 19.30 – ca. 21.

Du er meget velkommen til at kontakte mig eller bare møde op, hvis du måske er interesseret.

Venligste hilsener
Sognepræst Jens Jørgen Rasmussen            

 

 

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33 – dog ikke i uge 25 – 33.  Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, tlf. 2422 6316.

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE 
Se værestedets egen side i Hasle-Nyt. 

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM) 
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321.

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM) 
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen, tlf. 5696 4474.