Aktiviteter

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.
(Vær opmærksom på evt. ændringer pga. corona-situationen).

 

Kommende konfirmationer:
2021: Hasle Kirke lørdag 14. august kl. 10.30

2022: Hasle Kirke 10. april og Ruts Kirke 24. april

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  Den 18/8, 13/10 og 17/11 kl. 18.30 i Ruts Kirke, Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: Den 19/8, 9/9, 14/10 og 11/11 kl. 18.30 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle 

 

 

PÅ VEJ MOD SØNDAGEN
At Vandre SAMMEN

Du er velkommen til at være med på gå-tur tæt på Hasle.

Vi mødes kl. 10.00 – ca. 11.00 og går den 3. og 17. september. Startstedet er syd for Hasle Røgeri ved Guldhullet. Vi læser ved start den kommende søndags evangelium og kan så gå og tænke- eller snakke lidt om det.
Når vi kommer tilbage, finder vi et sted at sidde og drikke en kop kaffe, som turlederen, sognemedhjælper Elna R. Debel har med.

Arrangementet er gratis og ALLE er velkomne. Flere informationer fås hos sognemedhjælper Elna, der leder turene. Tlf. 5049 5052 Ny fredags-KLUB for børn 
Fredag den 3. september starter en helt ny udgave af den gamle kirke-børneklub, Kirkekrummerne. Klubben mødes om fredagen kl. 16-17.15. Første gang den 3.9. kl. 16 i Hasle Kirke, hvor både børn og voksne er velkomne. 
Efter en kort børnegudstjeneste gives mere information om klubben. 
Klubbens leder er Jonna Østergård, der selv er småbørnsmor. Som hjælpere har hun to helt unge, kirkens sognemedhjælper og nogle af de tidligere ledere fra før.
Klubben er målrettet børn mellem 4,5 år til og med 3. klasse. Indholdet kommer til at veksle mellem børnegudstjeneste, sang, Godley Play* og kreative aktiviteter.
*Du kan finde oplysninger om Godley Play på: http://soendagsskoler.dk/index.php?id=350 
Mere information om børneklubben kan fås hos Jonna Østergård på tlf. 2216 8752

 

 

ÅBEN STUDIEKREDS 
Ca. 1 gang om måneden kl. 19.30 i Præstegården, Storegade 44 i Hasle. Alle er velkomne! 
Spørg efter særligt program med datoer. For tiden læser vi førstkommende søndags evangelium og snakker om, hvad det siger os. Der kræves ikke nogen andre forudsætninger end interesse for at være med.  Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, tlf. 5696 4009 eller mail jjra@km.dk

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret søger nye sangere fra den 7. september, hvor vi endelig kan genoptage korsangen i kirken.
Vi øver hver tirsdag kl. 19.30 – 21.00 i Hasle Kirke. Vi deltager ved gudstjenester 4-6 gange om året og synger julen og sommeren ind, ved populære fællesarrangementer både i Hasle og Ruts Kirker.
– Vi synger 2- og 3-stemmige salmer og sange, evt. 4-stemmige hvis vi får flere mænd med i koret
– Der kræves ingen særlige færdigheder, men sangglæde og en vis mødestabilitet er ønskeligt
– Vi holder hver gang pause med kaffe og kiks/kage/frugt og sætter pris på at have tid til at snakke sammen.
Deltagelse er gratis.
Koret ledes af organist Sigga Eythórsdóttir og flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga på: sigga@mpiri.org FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33.  Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, tlf. 2422 6316.

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE 
Se værestedets egen siden i Hasle-Nyt. 

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM) 
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321.

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM) 
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen, tlf. 5696 4474.