Aktiviteter

 

 

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

 

KOMMENDE KONFIRMATIONER

2024: Hasle Kirke d. 24. marts 
2025: Ruts Kirke d. 13. april og Hasle Kirke d. 27. april

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  Den 13/3, 1/5 og 19/6 kl. 19.00 i graverlokalet, Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: Den 21/3, 16/5 og 20/6 kl. 18.30 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle

 

ALPHA-KURSUS I PRÆSTEGÅRDEN
Fra medio marts 2024 indbyder sognepræsten til Alpha-kursus i præstegården i Hasle

Hvad er Alpha? 
Alle skal have en mulighed for at udforske tro, stille spørgsmål og dele deres synspunkter.
Alpha udforsker den kristne tro. Hvert oplæg ser på et nyt spørgsmål om tro og er designet til at skabe samtale. Alpha bliver afholdt over hele verden, og alle er velkomne.

Ved Alpha-kurset i præstegården begynder vi hver aften med at se en ca. 20 minutters video som oplæg til aftenens tema. Derefter snakker vi sammen om det – og drikker kaffe.

 

FÆLLESSANGSAFTENER med KIRKEKORET 

To gange inden sommerferien indbyder Hasle-Rutsker Kirkekor til sangaftener i Hasle eller Ruts Kirker. Oplysninger om stedet kan ses på kirkens hjemmeside, når tiden nærmer sig.
Kom og syng med på dejlige fællessange til årstiden og hør, hvad kirkekoret arbejder med.
Kirkekoret ledes af vores organist, Alla Miliutina.
Begge aftener bydes der på kaffe og te efter sangen.

Tirsdag den 23.04. kl. 19.30 – Vi synger forårs-sange.

Tirsdag den 04.06. kl. 19.30 – Vi synger sommeren ind.

Desuden medvirker Hasle-Rutsker Kirkekor ved gudstjenesterne Påskedag kl. 10.30 i Hasle Kirke og Pinsedag kl. 10.30 i Ruts Kirke.

 

FILMAFTEN
Torsdag den 02.05. kl. 19.00 lægger vi en aktuel eller interessant film på.
Bagefter (eller i en pause) drikker vi kaffe og diskuterer filmen og dens tema.
Oplysninger om den aktuelle film, kan ses her på siden, når tiden nærmer sig.
Alle er velkomne.

 

STORE BEDEAFTEN 

Regeringen har afskaffet Store Bededag som helligdag, men det forhindrer os jo ikke i fortsat at sætte fokus på bøn på denne dag. I år er det fredag den 26. april, som ville have været Store Bededag. I stedet for at holde gudstjenester, som vi har plejet, så vil vi fra de to menighedsråd i Hasle-Rutsker i år gerne indbyde alle til at samles til bøn og lovsang fredag den 26. april kl. 19.00. Det foregår i Ruts Kirke. Efter sang og bøn vil vi spise varme hveder sammen og drikke en kaffe og te.
Alle er velkomne.

 

 

 

MINIKONFIRMANDUNDERVISNING 
Hasle-Rutsker kirker tilbyder hver uge “minikonfirmand” undervisning til alle 3. klasses elever.
Undervisningen varetages af sognemedhjælper Jonna Østergaard. Der undervises efter Godly Play konceptet. Godly Play er et godt redskab til at skabe ro og fordybelse i undervisningen.
Nærmere information kan fås ved henvendelse til Jonna Østergaard på tlf. 2216 8752.

 

 NÆSTECARE Folkekirkens omsorgsarbejde i Hasle-Rutsker
NæsteCare Hasle-Rutsker tilbyder, så langt vores ressourcer rækker, bl.a. enkeltstående eller regelmæssige besøg af en besøgsven eller regelmæssig telefonkontakt efter nærmere aftale. Vi tilbyder, så langt vi kan, desuden hjælp til lidt forskelligt alt efter behov – Hvis du er interesseret i at lave en aftale om noget hjælp – eller om at blive frivillig i NæsteCare, så kontakt sognepræst Jens Jørgen Rasmussen eller sognemedhjælper Jonna Østergaard.

 

Hasle-Rutsker Kirkekor

Der er lidt over 15 aktive medlemmer i koret – og der er plads til flere i alle stemmegrupper, ikke mindst herrestemmer. 

Koret øver hver tirsdag kl. 19 til 21 i Hasle kirke og medvirker 4-6 gange om året ved søndagsgudstjenester. Desuden medvirker koret 4-5 gange om året ved aftenarrangementer så som fællessangsaftener,

– Der kræves ingen særlige færdigheder for at komme med i koret, men sangglæde og en vis mødestabilitet er ønskelig 😊

– Ved hver øvelse er der en kaffepause, og vi sætter pris på at have tid til at snakke sammen.  

Deltagelse i koret er gratis. Nærmere oplysninger hos sognepræsten eller hos organisten.

 

KIRKEKLUBBEN – 
KLUB for børn fra 4 år til 3.
klasse
Leder af klubben er Jonna Østergård.
Klubben samles næsten hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle. 
Mere information om børneklubben kan fås hos Jonna Østergård på tlf. 2216 8752

 

JUNIORKLUB HYTTEN
Hytten er en junior-teenklub for alle børn fra ca. 9 år og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19 – 21 og spiller, leger, konkurrerer, hygger, får lidt guf og hører et eller andet fra Bibelen.
For nærmere information kontakt Filip Ambrosen, tlf. 6051 5989

 

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag fra kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33. Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, tlf. 2422 6316.

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE 
Se værestedets egen side i Hasle-Nyt. 


SENIOREFTERMIDDAGE
Fredag den 22. marts kl. 14.00 hos LM, Toftelunden 2
Fredag den 26. april kl. 14.00 hos ELM, Julegade 14
Alle er velkomne. 

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM) 
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321.

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM) 
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen, tlf. 5696 4474.