Aktiviteter

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.
(Vær opmærksom på evt. ændringer pga. corona-situationen).

 

Kommende konfirmationer

2022: Hasle Kirke 10. april og Ruts Kirke 24. april
2023: Ruts Kirke 2. april og Hasle Kirke 16. april

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  Den 9/2, 16/3, 18/5 og 21/6  kl. 19.00 i Ruts Kirke, Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: Den 3/2, 17/3, 5/5 og 16/6  kl. 18.30 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle 

 

 

NYT I HASLE
Tid Til Tanker
Tre gange i foråret 2022 vil der være mulighed for at deltage i et uforpligtende fællesskab. Vi er sammen om sang, tekster og at være stille sammen.
Sangene vil være små vers, vi stille gentager flere gange for at synke ind i sangen, i tankerne samt nye roen og kirkerummet.
Teksterne kan være fra biblen eller fra kendte og ukendte mennesker, der har skrevet noget om aftenens emne. Alle ord er tænkt som opbyggelige og værd at fordybe sig over.
Dagene er:
Onsdag den 16. februar – Fred
Onsdag den 6. april – Påsketid
Onsdag den 4. maj – Frihed
Den første gang starter vi kl. 19.30. Arrangementet vil vare ca. 30-40 minutter. Tidspunktet for de efterfølgende to gange vil blive annonceret her på kirkens hjemmeside, og det vil også blive sagt efter gudstjenesterne under meddelelser.
Kom  – der er plads til dig, lige som du er! Tag gerne en ven med.
Kirke- og kulturmedarbejder Elna Rønne Debel, tlf. 5049 5052

 

KONCERTER
Hasle Kirke – KUK koncert – Trio Bambuch – Hammarlund – Messerschmidt fredag den 4. februar kl. 19.30 med entré.
“Da untem im Tale” – En tysk koncert. Fra J.S. Bach til Kurt Weill, fra folkeviser til romantiske komponister som Schumann og Brams. Intet er original-version; Trioen har fundet deres egen fortolkning og instrumentation, med sang i højsædet. En blanding af klassisk, folketoner og jazz. Det er en invitation til en historisk rejse. Velkommen og god rejse.
Ruts Kirke – PAJA vokalensemble – Kyndelmisse koncert torsdag den 10. februar kl. 19.30 uden entré          

PAJA vokalensemble består p.t. af 8 kvinder, der alle er bosat på Bornholm og dagligt deltager aktivt, på mange forskellige måder, i Bornholms levende musikliv. Vi synger flerstemmig musik, mest til den klassiske side, gerne moderne og udfordrende satser og stræber efter, fortrinsvis, at synge værker der er skrevet for vores type ensemble. Kyndelmissekoncerten kredser om lysets kommen, afslutningen på vinteren og glæden ved at håbet altid er med os – ønsket om skønhed, fred og forløsning. I vil høre kendte salmer og vintersange, samt nyere værker fra ind og udland, fortrinsvis med kirkelige tekster. 

Sigga Eythorsdottir (MA i musikvidenskab og organist i Hasle og Ruts kirker) som leder Pajar vokalensemble, har sunget i kor fra barnsben af og arbejdet som korleder i ca. 35 år, de sidste mange år først og fremmest med ligestemmige kor. Ledelse af Det islandske kvindekor i København og Esajas kirkes børne- og ungdomskor var hendes hovedbeskæftigelse i mange år og det er derfra hun har sin begejstring for og viden om, de muligheder og den skønhed der ligger i netop denne besætning.

Pajer er: Kristin M. Schmidt, Christine Simpson, Jelena Heiberg, Lydia Riis, Tine Hammarlund, ChrisTina Gornitzka, Lis Pedersen og Sigga Eythorsdottir dirigent-korleder.

 

 

BØRNEKOR I HASLE
Kor hvor alle børn fra 0. til og med 3. klasse er velkomne.
Vi øver i Hasle Kirke om tirsdagen fra kl. 15.30 – 16.15 (0. og 1. klasse) og til kl. 17 (2. og 3. klasse). – Børn fra hele Bornholm er velkomne.
Vi synger sjove sange og smukke salmer, danser og laver body percussion og lærer alt muligt både om musikken og om kirken. 
En gang i mellem, i hvert fald til jul, påske, sommer og høst skal vi optræde i kirken. 
Du behøver ikke at være mega god til at synge, men have lyst til det og være villig til at være mødestabil og være med, når vi skal optræde. Deltagelse er gratis, saftevand og kiks hver gang.
Yderligere information hos organist og korleder Sigga Eythórsdóttir, mail: sigga@mpiri.org 

 

PÅ VEJ MOD SØNDAGEN   – Pause ind til april måned
At Vandre SAMMEN

Du er velkommen til at være med på gå-tur tæt på Hasle.

Vi mødes kl. 10.00 – ca. 11.00  (Afventer nye datoer) Startstedet er Rubinsøens p-plads fra Fælledvej.  Vi læser ved start den kommende søndags evangelium og kan så gå og tænke- eller snakke lidt om det.
Når vi kommer tilbage, slutter vi med kaffe  hos Elna, Mulebyvej 49.

Arrangementet er gratis og ALLE er velkomne. Flere informationer fås hos sognemedhjælper Elna, der leder turene. Tlf. 5049 5052 KIRKEKLUBBEN
KLUB for børn fra 4 år til 3.
klasse
Klubben mødes om fredagen kl. 16-17.15.
Klubbens leder er Jonna Østergård, der selv er småbørnsmor. Som hjælpere har hun to helt unge, kirkens sognemedhjælper og nogle af de tidligere ledere fra før.
Klubben er målrettet børn mellem 4,5 år til og med 3. klasse. Indholdet kommer til at veksle mellem børnegudstjeneste, sang, Godley Play* og kreative aktiviteter.
*Du kan finde oplysninger om Godley Play på: http://soendagsskoler.dk/index.php?id=350 
Mere information om børneklubben kan fås hos Jonna Østergård på tlf. 2216 8752

 

FOREDRAGSRÆKKE OM KRISTNE VÆRDIER
Otte aftener om ti gode bud

Den 10.03. kl. 19.00 – Vi tro på én god Gud
1. bud: Du må ikke have andre guder end mig
2. bud: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn
v. sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, Hasle-Rutsker

Begge aftener foregår på Rådhuset, kultur og medborgerhus, Storegade 64, 3790 Hasle. Alle er velkomne.

 

ÅBEN STUDIEKREDS 
Ca. 1 gang om måneden kl. 19.30 i Præstegården, Storegade 44 i Hasle. Alle er velkomne! 
Spørg efter særligt program med datoer. For tiden læser vi førstkommende søndags evangelium og snakker om, hvad det siger os. Der kræves ikke nogen andre forudsætninger end interesse for at være med.  Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, tlf. 5696 4009 eller mail jjra@km.dk

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret søger nye sangere.
Vi øver hver tirsdag kl. 19.30 – 21.00 i Hasle Kirke. Vi deltager ved gudstjenester 4-6 gange om året og synger julen og sommeren ind, ved populære fællesarrangementer både i Hasle og Ruts Kirker.
– Vi synger 2- og 3-stemmige salmer og sange, evt. 4-stemmige hvis vi får flere mænd med i koret
– Der kræves ingen særlige færdigheder, men sangglæde og en vis mødestabilitet er ønskeligt
– Vi holder hver gang pause med kaffe og kiks/kage/frugt og sætter pris på at have tid til at snakke sammen.
Deltagelse er gratis.
Koret ledes af organist Sigga Eythórsdóttir og flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga på: sigga@mpiri.org FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33.  Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, tlf. 2422 6316.

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE 
Se værestedets egen siden i Hasle-Nyt. 

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM) 
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321.

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM) 
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen, tlf. 5696 4474.