Aktiviteter

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.
(Vær opmærksom på evt. ændringer pga. corona-situationen).

 

Kommende konfirmationer:
2021: Ruts Kirke 28. marts og Hasle Kirke lørdag 14. august kl. 10.30

2022: Hasle Kirke 10. april og Ruts Kirke 24. april

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  Den 17/3 regnskabsmøde og 5/5 kl. 19.00 i tårn-rummet/våbenhuset i Ruts Kirke og 22/6 kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: Den 11/3 kl. 18.30 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle 

 

FOREDRAGSRÆKKE OM KRISTNE VÆRDIER 
otte aftener om ti gode bud.

UDSAT til senere 25. februar kl. 19.00
Vi tro på forældres betydning 
v/ Nikolaj Hartung Kjærby, sognepræst Klemensker-Rø
4. bud: Du skal ære din far og din mor


UDSAT til foråret 2021 – 29.10. kl. 19.00 UDSAT
Vi tror på én god Gud
v/Jens Jørgen Rasmussen, sognepræst Hasle-Rutsker
1. Du må ikke have andre guder end mig
2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn

Menighedsrådene i Hasle og Rutsker er midt i en foredragsrække om kristne værdier i hverdagen. Vi har taget  udgangspunkt i de 10 bud fra den positive side.  Vi ønsker at give stof til eftertanke om, hvor langt kristne værdier stadig kan anvendes i hverdagens liv.
Der bydes på en kop kaffe efter foredraget. Fri entré.

Alle foredrag holdes på Rådhuset, kultur og medborgerhus, Storegade 64, 3790 Hasle. KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.

Kirkekrummerne er for alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Næsten hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44. Klubben har været lukket fra dec-februar, og det vides ikke, hvornår den åbner igen. Nærmere information hos Marianne Hjorth Lodahl, tlf. 25541851 eller på præstekontoret.

HYTTEN

P.T. lukket pga. corona Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen og Jens Jørgen Rasmussen. Det foregår som regel i Julegade 14.

ÅBEN STUDIEKREDS 
Ca. 1 gang om måneden kl. 19.30 i Præstegården, Storegade 44 i Hasle. Alle er velkomne! 
Datoer for foråret 2021 har endnu ikke kunnet planlægges. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, tlf. 5696 4009 eller mail jjra@km.dk

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR        
Koret ledes af vores organist, Sigga Eythórsdóttir og flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga. Under normale forhold øver koret om tirsdagen kl. 19.30 – 21 og medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr.  halvår.

FDF HASLE-RUTSKER
Har været lukket pga. corona og det vides ikke, hvornår der kan åbnes igen. Mødes ellers onsdag kl. 18.00 – 19.30 eller lørdag formiddag i Kredshuset, Kirkebyen 33.  Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, tlf. 2422 6316.

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE 
Se værestedets egen siden i Hasle-Nyt. 

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM) 
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321.

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM) 
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen, tlf. 5696 4474.