Aktiviteter

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.
(Vær opmærksom på evt. ændringer pga. corona-situationen).

 

Kommende konfirmationer

2022: Hasle Kirke 10. april og Ruts Kirke 24. april
2023: Ruts Kirke 2. april og Hasle Kirke 16. april

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  Den 13/10 og 17/11 kl. 19.00 i Ruts Kirke, Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: Den 14/10 og 11/11 kl. 18.30 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle 

 

NYT BØRNEKOR I HASLE
Kor hvor alle børn fra 0. til og med 3. klasse er velkomne.
Vi øver i Hasle Kirke om tirsdagen fra kl. 15.30 – 16.15 (0. og 1. klasse) og til kl. 17 (2. og 3. klasse). – Børn fra hele Bornholm er velkomne.
Vi synger sjove sange og smukke salmer, danser og laver body percussion og lærer alt muligt både om musikken og om kirken. 
En gang i mellem, i hvert fald til jul, påske, sommer og høst skal vi optræde i kirken. 
Du behøver ikke at være mega god til at synge, men have lyst til det og være villig til at være mødestabil og være med, når vi skal optræde. Deltagelse er gratis, saftevand og kiks hver gang.
Yderligere information hos organist og korleder Sigga Eythórsdóttir, mail: sigga@mpiri.org 

 

MINIKONFIRMANDER fra 3. klasse – VELKOMMEN
Alle børn i 3. klasse er velkomne til minikonfirmand-undervisning hver uge om tirsdagen lige efter skoletid (Svartingedal Skoles tider) – fra den 18. august – ca. 1. december.
Undervisningen varetages af kirkens sognemedhjælper Elna Rønne Debel, mere information om undervisningen på tlf. 5049 5052.

 

PÅ VEJ MOD SØNDAGEN
At Vandre SAMMEN

Du er velkommen til at være med på gå-tur tæt på Hasle.

Vi mødes kl. 10.00 – ca. 11.00 og går den 15. oktober. Startstedet er syd for Hasle Røgeri ved Guldhullet. Vi læser ved start den kommende søndags evangelium og kan så gå og tænke- eller snakke lidt om det.
Når vi kommer tilbage, finder vi et sted at sidde og drikke en kop kaffe, som turlederen, sognemedhjælper Elna R. Debel har med.

Ændring af startsted: Den 5. og 19. november samt den 3. december mødes vi kl. 10 ved Rubinsøens p-plads fra Fælledvej og slutter med kaffe hos Elna, Mulebyvej 49.
Den 17. december – vil hele tidsperioden være hos Elna, hvor vi taler om julen og julehygger.

Arrangementet er gratis og ALLE er velkomne. Flere informationer fås hos sognemedhjælper Elna, der leder turene. Tlf. 5049 5052 

 

FOREDRAGSRÆKKE OM KRISTNE VÆRDIER
Otte aftener om ti gode bud

Den 4. november kl. 19.00 – Vi tror på den enkeltes ansvar og ret
Det 7. bud: Du må ikke stjæle
v/ sognepræst Flemming Mose Lauridsen, Knudsker

Det foregår på Rådhuset, kultur og medborgerhus, Storegade 64, 3790 Hasle. Alle er velkomne.

 

KONCERTER
Lørdag den 30. oktober kl. 16.00 i Hasle Kirke 
–  Det voxne Kammerkor fra Lolland-Falster og Merete Bandak – koncert med nye salmer af Merete Bandak. Programmet vel veksle mellem korsang og Meretes egen fortælling. Fri entré.

Lørdag den 27. november kl. 19.30 Julekoncert i Hasle Kirke – v/ Maibritt Vibe Dørken og Hans Jørn Østerby. Der opkræves entré.Ny fredags-KLUB for børn  
Klubben mødes om fredagen kl. 16-17.15.
Klubbens leder er Jonna Østergård, der selv er småbørnsmor. Som hjælpere har hun to helt unge, kirkens sognemedhjælper og nogle af de tidligere ledere fra før.
Klubben er målrettet børn mellem 4,5 år til og med 3. klasse. Indholdet kommer til at veksle mellem børnegudstjeneste, sang, Godley Play* og kreative aktiviteter.
*Du kan finde oplysninger om Godley Play på: http://soendagsskoler.dk/index.php?id=350 
Mere information om børneklubben kan fås hos Jonna Østergård på tlf. 2216 8752

 

ÅBEN STUDIEKREDS 
Ca. 1 gang om måneden kl. 19.30 i Præstegården, Storegade 44 i Hasle. Alle er velkomne! 
Spørg efter særligt program med datoer. For tiden læser vi førstkommende søndags evangelium og snakker om, hvad det siger os. Der kræves ikke nogen andre forudsætninger end interesse for at være med.  Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, tlf. 5696 4009 eller mail jjra@km.dk

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret søger nye sangere fra den 7. september, hvor vi endelig kan genoptage korsangen i kirken.
Vi øver hver tirsdag kl. 19.30 – 21.00 i Hasle Kirke. Vi deltager ved gudstjenester 4-6 gange om året og synger julen og sommeren ind, ved populære fællesarrangementer både i Hasle og Ruts Kirker.
– Vi synger 2- og 3-stemmige salmer og sange, evt. 4-stemmige hvis vi får flere mænd med i koret
– Der kræves ingen særlige færdigheder, men sangglæde og en vis mødestabilitet er ønskeligt
– Vi holder hver gang pause med kaffe og kiks/kage/frugt og sætter pris på at have tid til at snakke sammen.
Deltagelse er gratis.
Koret ledes af organist Sigga Eythórsdóttir og flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga på: sigga@mpiri.org FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33.  Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, tlf. 2422 6316.

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE 
Se værestedets egen siden i Hasle-Nyt. 

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM) 
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321.

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM) 
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen, tlf. 5696 4474.