Aktiviteter

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.
(Vær opmærksom på evt. ændringer pga. corona-situationen).

Kommende konfirmationer:
2021: Ruts Kirke 28. marts og Hasle Kirke 11. april

2022: Hasle Kirke 10. april og Ruts Kirke 24. april

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  Den 3/2 og 17/3  kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: Den 3/12 kl. 19.00 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle 

 

VI SYNGER JULEN IND – HÅBER VI
Hvis alt går efter planen afholder vi traditionel Syng julen ind den 02.12. kl. 19.00 i Ruts Kirke.
Den 15. december kl. 19.00 synger vi i Hasle Kirke. Men, da vi jo ikke kan være så farlig mange i kirkerne pga. corona, arrangerer vi måske ekstra “Vi synger julen ind” aftener i både Rutsker og Hasle. Hold øje med, hvad der sker, og hvad der kan gennemføres. – Det vil komme til at stå på kirkens hjemmeside. 


FOREDRAGSRÆKKE OM KRISTNE VÆRDIER 
otte aftener om ti gode bud.

UDSAT til foråret 2021 – 29.10. kl. 19.00 UDSAT
Vi tror på én god Gud
v/Jens Jørgen Rasmussen, sognepræst Hasle-Rutsker
1. Du må ikke have andre guder end mig
2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn

Menighedsrådene i Hasle og Rutsker har planlagt en foredragsrække om kristne værdier i hverdagen. Vi har taget  udgangspunkt i de 10 bud fra den positive side.  
Med foredragene ønsker vi først og fremmest at lægge op til debat og selvstændig stillingtagen. Vi ønsker at give stof til eftertanke om, hvor langt kristne værdier stadig kan anvendes i hverdagens liv.
Rækkefølgen af foredragene i forhold til de 10 bud er ikke tilsigtet, men skyldes tilfældigheder i planlægningen. Vi håber at nå omkring alle 10 bud inden sommeren 2021.

Alle foredrag holdes på Rådhuset, kultur og medborgerhus, Storegade 64, 3790 Hasle. Der bydes på en kop kaffe efter foredraget. Fri entré. KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.

Kirkekrummerne er for alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Få program og nærmere information hos Marianne Hjorth Lodahl, tlf. 25541851 eller på præstekontoret.

HYTTEN

P.T. lukket pga. corona Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen og Jens Jørgen Rasmussen. Det foregår som regel i Julegade 14.

ÅBEN STUDIEKREDS 
Ca. 1 gang om måneden kl. 19.30 i Præstegården, Storegade 44 i Hasle.. Alle er velkomne! Den 16.12. 
For tiden læser vi førstkommende søndags evangelium og snakker om, hvad det siger os. Der kræves ikke nogen andre forudsætninger end interesse. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, Storegade 44 i Hasle. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, tlf. 5696 4009 eller mail jjra@km.dk

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR        
Koret ledes af vores organist, Sigga Eythórsdóttir og flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga. Det består af 20-25 voksne sangere og modtager gerne nye medlemmer. Der er især brug for mandlige sangere. – Koret øver normalt hver tirsdag kl. 19.30 – 21 og medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr.  halvår.

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33.  Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, Tlf. 2422 6316

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE 
Se værestedets egen siden i Hasle-Nyt. 

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM) 
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321.

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM) 
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen, tlf. 5696 4474.