Aktiviteter

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

Kommende konfirmationer:
2020: Hasle Kirke 5. april og Ruts Kirke 19. april
2021: Ruts Kirke 28. marts og Hasle Kirke 11. april

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  Den 18/3,  29/4 og 24/6 kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: Den 17/3  kl. 19.00 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle 

FOREDRAGSRÆKKE OM KRISTNE VÆRDIER 
otte aftener om ti gode bud.

Menighedsrådene i Hasle og Rutsker har planlagt en foredragsrække om kristne værdier i hverdagen. I alt 8 foredrag fordelt over det næste års tid. Vi har taget  udgangspunkt i de 10 bud fra den positive side. Vi tror nemlig formålet med de værdier, som udtrykkes i budene, er at beskytte det gode liv og fremme kærlighedens gerninger. Men hvad det så betyder i hverdagens liv, det er et godt spørgsmål. 
Med foredragene ønsker vi ikke at dosere en ensidig tænkning, men først og fremmest at lægge op til debat og selvstændig stillingtagen. Vi ønsker at give stof til eftertanke om, hvorvidt kristne værdier stadig kan anvendes på en frugtbar måde i hverdagens liv.
Alle foredragene holdes på Rådhuset, kultur og medborgerhus, Storegade 64, 3790 Hasle. Der bydes på en kop kaffe efter foredraget. Fri entré. 

05.03. kl. 19.00 
Vi tror på tillid og retfærdighed 
v/ Jakob Olsen, lektor i religionsfilosofi, DBI/FIUC-DK
8. bud: Du må ikke sige falsk vidnesbyrd mod din næste 

19.03. kl. 19.00
Vi tror på hvilens betydning 
v/ Nicolaj Wibe, generalsekretær, Indenlandsk Sømandsmission
3. bud: Du skal holde hviledagen hellig

23.04. kl. 19.00 
Vi tror på menneskelivets værdig 
v/ Ellen Kappelgaard, klinikchef, overlæge
5. bud: Du må ikke slå ihjel

 

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.

For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Få program og nærmere information hos Marianne Hjorth Lodahl, tlf. 25541851 eller på præstekontoret.

HYTTEN

”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen og Jens Jørgen Rasmussen. Det foregår som regel i Julegade 14.

ÅBEN STUDIEKREDS 
Altid kl. 19.30. Alle er velkomne!
For tiden læser vi førstkommende søndags evangelium og snakker om, hvad det siger os. Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Der kræves ikke nogen andre forudsætninger end interesse. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, Storegade 44 i Hasle. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, tlf. 5696 4009 eller mail jjra@km.dk

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Kirkekoret består af ca. 25 voksne sangere og modtager gerne nye medlemmer. Koret øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl. 19.30 -21. Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Koret ledes af vores organist, Sigga Eythórsdóttir og flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga.

 

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33.  Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, Tlf. 2422 6316

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE 
Se værestedets egen siden i Hasle-Nyt. 

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM) 
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321.

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM) 
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen, tlf. 5696 4474.