Aktiviteter

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

Kommende konfirmationer:
2020: Hasle Kirke 5. april og Ruts Kirke 19. april
2021: Ruts Kirke 28. marts og Hasle Kirke 11. april

 

MINIfest med MINIkonfirmander for alle
Tirsdag den 24. september inviterer minikonfirmanderne alle til minifest. Det er gratis at deltage.
Kl. 17.30 mødes vi i hjemkundskabslokalet på Hasle Skole og spiser maden, som minikonfirmanderne har lavet sammen med Elna – Indgang fra “sukkerskålen”.
Kl. ca. 18.15 går vi over i Hasle Kirke. Først skal vi se på orglet og kirkeklokkerne og så slutter vi med en mini-gudstjeneste. Det hele er slut ca. kl. 19.
Mange hilsner fra minikonfirmanderne og fra sognemedhjælper Elna og præst Jens Jørgen.
Hjælp os med planlægningen: Så snart I ved, hvor mange I kommer, tilmelding til Elna på mail: elnaroennedebel@gmail.com 

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Fredag den 1.11. kl. 17.00 i Hasle Kirke  i samarbejde med Kirkekrummerne. Der er spisning bagefter for hele familien. Pris: børn 10 kr. og voksne 20 kr.

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  Den 2.10. og 20.11. kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: 26.9. og 7.11.   kl. 19.00 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle

 

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.

For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Få program og nærmere information hos Marianne Hjorth Lodahl, tlf. 25541851 eller på præstekontoret.

HYTTEN

”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen og Jens Jørgen Rasmussen. Det foregår som regel i Julegade 14.

ÅBEN STUDIEKREDS

Den 23.10.  Altid kl. 19.30. Alle er velkomne!
For tiden læser vi førstkommende søndags evangelium og snakker om, hvad det siger os. Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Der kræves ikke nogen andre forudsætninger end interesse. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, Storegade 44 i Hasle. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, tlf. 5696 4009 eller mail jjra@km.dk

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Kirkekoret består af ca. 25 voksne sangere og modtager gerne nye medlemmer. Koret øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl. 19.30 -21. Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Koret ledes af vores organist, Sigga Eythórsdóttir og flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga.

 

FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33.  Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, Tlf. 2422 6316

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE 
Se værestedets egen siden i Hasle-Nyt. 

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM) 
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321.

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM) 
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen, tlf. 5696 4474.