Aktiviteter

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  26.6. kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: 6.6. kl. 19.00 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle

ÆLDRES EFTERMIDDAGE I HASLE
Efter aftale mellem de to missionsforeninger LM og ELM og sognepræsten holdes hver halvår tre ældremøder på skift i de to missionshuse og præstegården. Alle er velkomne: Næste ældremøde er til efteråret 2019.

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.

For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Få program og nærmere information hos Marianne Hjorth Lodahl, tlf. 25541851 eller på præstekontoret.

HYTTEN

”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som regel i Julegade 14. – Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen og Jens Jørgen Rasmussen.

ÅBEN STUDIEKREDS

For tiden læser vi førstkommende søndags evangelium og snakker om, hvad det siger os. Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Der kræves ikke nogen andre forudsætninger end interesse. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, Storegade 44 i Hasle. Altid kl. 19.30. Alle er velkomne! Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, tlf. 5696 4009 eller mail jjra@km.dk

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR

Koret ledes af vores organist og kirkemusiker, Sigga Eythórsdóttir og øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl. 19.30 -21. Koret består af ca. 25 voksne sangere og modtager gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga.

FDF HASLE-RUTSKER

Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33. Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, Tlf. 2422 6316

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE

Se værestedets egen side i Hasle-Nyt.

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM)

Julegade 14, Hasle.

Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, Tlf. 5696 6321

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM)

Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen,

Tlf. 5696 4474