Aktiviteter

Læs mere om Landskoret her: 

PM Landskorets sommertur til Bornholm 2022

 

 

TID TIL TANKER I HASLE KIRKE

Tid Til Tanker plakat 6. april

 

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.
(Vær opmærksom på evt. ændringer pga. corona-situationen).

 

Kommende konfirmationer

2023: Ruts Kirke 2. april og Hasle Kirke 16. april

KONFIRMANDUNDERVISNING 22-23 
Til alle der skal i 7. klasse efter sommerferien.
Information:
Konfirmandundervisning 2022-23:
I det kommende skoleår kan jeg fortsat tilbyde konfirmandundervisning her i Hasle. Forhåbentlig bliver det om tirsdagen ca. kl. 13.30 – 15 og undervisningen vil så begynde tirsdag den 23. august.
Nærmere information kan fås ved henvendelse til undertegnede.
Tilmelding til undervisning og/eller konfirmation kan ske ved henvendelse til mig – eller via Folkekirkens hemmeside:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
Meld gerne til inden sommerferien og senest ved undervisningens begyndelse. Når du er tilmeldt, får du tilsendt mere information om undervisningsforløbet m.m.
Venlig hilsen Jens Jørgen Rasmussen, sognepræst

 

MINIKONFIRMAND-UNDERVISNING for 3. klasse
Til alle forældre til børn, der skal i 3. klasse efter sommerferien

Til efteråret 2022 tilbyder Folkekirken i Hasle-Rutsker minikonfirmandundervisning til alle børn i 3. klasse på Svartingedal Skole. Elever fra andre skoler er også velkomne.
Forløbet begynder midt i august og varer til lidt før jul. Der tilbydes en dobbeltlektion én gang om ugen, lige efter skoletid. Ugedagen vides endnu ikke.
At gå til minikonfirmand er egentlig mere som at gå til klub end til undervisning. Men man lærer alligevel en masse. Vi vil være nysgerrige på kirken (bygningen), hvordan den ser ud og hvorfor.
Vi vil interessere os for hvad kirken (menneskene, troen, sangene m.m.) har at tilbyde nutidens mennesker. Der bliver også mulighed for at være kreativ og lege sammen og have det sjovt, og der er en lille forfriskning hver gang. Første undervisning forventes at blive i uge 33.

Deltagelse er fuldstændig gratis. Lige efter skolestart kan børnene få en tilmeldingsseddel med hjem fra skolen med nærmere information. Man er også velkommen til når som helst at kontakte os med evt. spørgsmål.

Venlig hilsen Elna Debel og Jens Jørgen Rasmussen

 

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker:  Den 23/8, 5/10 og 23/11 kl. 19.00 i Ruts Kirke, Kirkevej 1, Rutsker
Hasle: Den 18/8, 8/9, 13/10, 17/11 og 1/12 kl. 18.30 i Konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle

 

 

KONCERT MED LANDSKORET 
RUTS KIRKE onsdag den 3. august kl. 19.30
Landskoret, som består af dygtige sangere i alderen 12-22 år, optaget fra hele landet, giver koncert med et program bestående af: Nyere kirkemusik fra Norden og Sommermusik fra Danmark.
Dirigent: Birgitte Næslund Madsen. Fri entré.

 

BØRNEKOR I HASLE – Holder sommerferie
Kor hvor alle børn fra 0. til og med 3. klasse er velkomne.
Vi øver i Hasle Kirke om tirsdagen fra kl. 15.30 – 17. Børn fra hele Bornholm er velkomne.
Vi synger en masse sjove sange og smukke salmer, danser og laver body percussion og lærer alt muligt både om musikken og om kirken. 
Deltagelse er gratis, saftevand og kiks hver gang.
Yderligere information hos organist og korleder Sigga Eythórsdóttir, tlf. 2629 0936 mail: sigga@mpiri.org KIRKEKLUBBEN – Holder sommerferie 
KLUB for børn fra 4 år til 3.
klasse
Klubben samles næsten hver fredag kl.  16-17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle. 
Klubbens leder er Jonna Østergård. Som hjælpere har hun to helt unge og en ældre. 
Klubben er målrettet børn mellem 4,5 år til og med 3. klasse. 
Mere information om børneklubben kan fås hos Jonna Østergård på tlf. 2216 8752

 

ÅBEN STUDIEKREDS 
Ca. 1 gang om måneden kl. 19.30 i Præstegården, Storegade 44 i Hasle. Alle er velkomne! 
Spørg efter særligt program med datoer. For tiden læser vi førstkommende søndags evangelium og snakker om, hvad det siger os. Der kræves ikke nogen andre forudsætninger end interesse for at være med.  Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen, tlf. 5696 4009 eller mail jjra@km.dk

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR – Holder sommerferie
Koret øver hver tirsdag kl. 19.00 – 20.30 i Hasle Kirke. Vi deltager ved gudstjenester 4-6 gange om året og synger julen og sommeren ind ved populære fællesarrangementer både i Hasle og Ruts Kirker.
– Der kræves ingen særlige færdigheder, men sangglæde og en vis mødestabilitet er ønskeligt
– Ved hver øvelse er der en kafffepause, vi sætter pris på at have tid til at snakke sammen.
Deltagelse er gratis.
Koret ledes af organist Sigga Eythórsdóttir og flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sigga på: sigga@mpiri.org eller tlf. 2629 0936FDF HASLE-RUTSKER
Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33.  Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, tlf. 2422 6316.

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE 
Se værestedets egen siden i Hasle-Nyt. 

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM) 
Julegade 14, Hasle.
Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, 5696 6321.

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM) 
Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen, tlf. 5696 4474.