NæsteCare

Folkekirkens omsorgsarbejde Hasle-Rutsker

Vi kan tilbyde:

Besøgstjeneste og telefonkontakt-tjeneste.

Julehjælpspakker op til jul.

Vi kan også tilbyde læseklub og vi kan finde nogen du kan vandre sammen med på mindre gåture.

Henvend dig endelig til præsten eller sognemedhjælperen, hvis du har ønske om noget af ovenstående.


Vi arbejder desuden på at kunne tilbyde f.eks. 

Praktisk ”akut” hjælp – f.eks. til mad-indkøb, flytning, hjemløshed etc..

Støtte og hjælp i livs-krisesituationer

Hjælp til integration for indvandrere og flygtninge

Hjælp til re-integration i samfundet efter afsoning af straf.

Hjælp imod ensomhed

Vågetjeneste

Støtte til sindslidende


Hvis du har et behov, hvor du ikke kan finde hjælp andre steder, så henvend dig endelig til os. Der er ikke nogen garanti for, at vi har ressourcer for at imødekomme netop dit behov – men vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe.


VI SØGER FRIVILLIGE

For at kunne imødekomme så mange behov som muligt søger vi flere frivillige, der kunne tænke sig at gøre en frivillig indsats i NæsteCares arbejde. Henvendelse til præsten eller sognemedhjælperen.

De bedste hilsner sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen