Medarbejdere

Præstekontoret Hasle-Rutsker
Storegade 44
3790 Hasle
E-post: hasle.sognbornholms@km.dk
E-post: rutsker.sogn@km.dk

Sognepræst, Jens Jørgen Rasmussen
e-post: jjra@km.dk
Tlf. 5696 4009

Træffes bedst tir-fre. 9-12

Mandag er fridag


Sekretær,
Hanne Landberg,
E-post: hala@km.dk

Træffes tor. 9 – 13 på kontoret. Tirsdag kl. 9-13 desuden på tlf. 56953295

 

Graver i Hasle
Preben Sommer
Tlf. 5696 5115 / 2345 7683
E-post: haslekirkegaard@mail.dk

Træffes på kirkegården på Fælledvej 32, tirs-fre. Mandag er fridag.


Graver
i Rutsker
Michael Sander
Tlf. 5185 5916
E-post: rutskirke@gmail.com

Træffes på Rutsker kirkegård, bedst tir.–fre. 8-9.


Kirkesanger
Aase Houler,
Tlf. 5697 0109,
E-post: aase.houler@gmail.com

 

Organist
Simon Vibe-Pedersen,
Tlf. 2088 8295,
E-post: organisthaslerutsker@gmail.com

 

Sognemedhjælper
Elsa Fonsdal Mikkelsen,
Tlf. 2947 2088,
E-post: elsa@fonsdal.dk