Kirken for børn

Børn og unge er altid meget velkomne i kirkerne i Hasle-Rutsker, og kirkerne arrangerer en del ting, der særligt henvender sig til børn og familier med børn. Se oplysninger om klubberne for børn: FDF, Kirkekrummerne og Hytten på siden med ”Aktiviteter”. –

Foruden klubbernes børnearbejde arrangeres der af og til særlige gudstjenester for børn – og indslag for børn i gudstjenester. F.eks. er der ved en del gudstjenester i Hasle en kort ”børnekirke” i et lokale i nærheden.

Og flere gange om året har vi familiegudstjenester, hvor det hele foregår i børnehøjde. Det kan f.eks. være spaghettigudstjeneste eller høstgudstjeneste m.m. Hvis du ønsker at modtage løbende oplysninger om kirkens særlige tilbud til børn og børnefamilier, kan du sende en mail til sognepræsten, jjra@km.dk og ønske at komme på maillisten om børn og kirke.