Gudstjenester

 

JULI

28. – 9.s.e. trin., Luk 12,32-48 eller Luk 18,1-8
9.00  Hasle. Fællesgudstjeneste Bo Berentsen

AUGUST

4. – 10.s.e. trin., Matt 11,16-24

10.30  Ruts. Fællesgudstjeneste Knud Henning Hansen

11. – 11.s.e. trin., Luk 7,36-50
9.00   Ruts
10.30 Hasle

18. – 12.s.e. trin., Matt 12,31-42
10.30 Fælles friluftsgudstjeneste, Bykærvej 14, 3790 Hasle. 
Kirkefrokost, lege og kaffe

25. – 13.s.e. trin., Matt 20,20-28
9.00    Hasle
10.30  Ruts

 

Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

* Indsamling i begge kirker

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården 
Gudstjeneste hver fredag kl. 11.00, hvor man også er velkommen, selvom man ikke bor på hjemmet.