Gudstjenester

 

NOVEMBER

27. – 1.s. i advent, Matt 21,1-9
10.30    Ruts
14.00    Hasle. Familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmander. Kirkekaffe

DECEMBER

4. – 2.s. i advent, Luk 21,25-36
9.00    Ruts
10.30  Hasle

11. – 3.s. i advent, Matt 11,2-10
9.00    Hasle
10.30  Ruts, kirkekoret medvirker

18. – 4.s. i advent, Joh 1,19-28
9.00    Ruts. Kirkekaffe
10.30  Hasle, nyere lovsang efter prædiken

24. – Juleaften, Luk 2,1-14
11.00    Toftegården
14.00    Ruts
15.30    Hasle
*Indsamling: Børnesagens fællesråd

25. – Juledag, Luk 2,1-14
10.30   Ruts
14.00   Hasle
*Indsamling: Børnesagens fællesråd

26. – 2. Juledag, Matt 23,34-39
10.30  Hasle. Prædikant: Ole Solgaard, Åbne døre. Fællesgudstjeneste
*Indsamling: Forfulgte kristne via Åbne døre

JANUAR

1. – Nytårsdag, Luk 2,21
16.00  Hasle. Kransekage. Fællesgudstjeneste
*Indsamling: Det danske Bibelselskab

8. – 1.s.e. helligtrekonger, Luk 2,41-52 / Mark 10,13-16
9.00    Hasle
10.30  Ruts

15. – 2.s.e. helligtrekonger, Joh 2,1-11
10.30  Hasle. Evangelisk Alliance, nyere lovsang og bøn. Kirkekaffe
Ruts  Fælles i Hasle
*Indsamling: KLF – Kirker og Medier

22. – 3.s.e. helligtrekonger, Matt 8,1-13
9.00    Hasle
10.30  Ruts

29. – Sidste s.e. helligtrekonger, Matt 17,1-9
14.00  Ruts, fællesgudstjeneste Kristoffer Nielsen

FEBRUAR

5. – Søndag septuagesima, Matt 20,1-16
10.30   Hasle
13.00   Ruts FDF Nytårskur

12. – Søndag seksagesima, Mark, 4,1-20
14.00  Hasle, fællesgudstjeneste Nikolaj Kjærby

19. – Fastelavnssøndag, Matt 3,13-17
9.00    Ruts Kirkekaffe
10.30  Hasle, familiegudstjeneste. Kirkefrokost og tøndeslagning

26. – 1.s. i fasten, Matt 4,1-11
9.00    Hasle Kirkekaffe
10.30  Ruts
*Indsamling: Kristeligt Forbund for Studerende

MARTS

5. – 2.s. i fasten, Matt 15,21-28
9.00   Ruts
10.30 Hasle, nyere lovsang efter prædiken

12. – 3.s. i fasten, Luk, 11,14-28
9.00    Hasle
10.30  Ruts
*Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

19. – Midfaste søndag, Joh 6,1-15
9.00   Ruts, fællesgudstjeneste Elon Lauterlein

 


  Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

* Indsamling i begge kirker

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården 
Gudstjeneste hver fredag kl. 11.00.