Gudstjenester

APRIL
7. Mariæ Bebudelsesdag,
 Luk 1,26-38 
Hasle  10.30 Knud Henning Hansen **
Ruts    Fælles i Hasle

14. Palmesøndag
Ruts   10.00 Konfirmation
Hasle  Ingen

18. Skærtorsdag, Matt 26,17-30
Hasle 16.00 Spisning efter gudstjenesten
Ruts   Fælles i Hasle

19. Langfredag, Matt 27,31-56 eller Mark 15,20-39
Ruts   10.30
Hasle  Fælles i Ruts

21. Påskedag, Mark 16,1-8
Ruts     9.00
Hasle 10.30
Indsamling til Dansk Bibel Institut
 
22. 2. Påskedag, Luk 24,13-35
Hasle  10.30 Prædikant Palle Kure
Ruts    Fælles i Hasle

28. 1.s.e. påske, Joh 20,19-31
Hasle  10.00 Konfirmation
Ruts    Ingen

MAJ

5. 2.s.e. påske, Joh 10,11-16
Hasle  9.00 Kirkekaffe **
Ruts   10.30

12. 3.s.e. påske, Joh 16,16-22
Hasle  10.30 Carsten Møller-Christensen
Ruts    Fælles i Hasle

17. St. Bededag, Matt 3,1-10
Hasle   9.00
Ruts    10.30

19. 4.s.e. påske, Joh 16,5-15
Ruts     9.00 Kirkekaffe
Hasle  10.30 **
Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

26. 5.s.e. påske, Joh 16,23b-28
Ruts   10.30 Carsten Møller Christensen
Hasle  Fælles i Ruts

30. Kristi Himmelfartsdag, Mark 16,14-20
Hasle   9.00
Ruts   10.30

JUNI

2. 6.s.e. påske, Joh 15,28-16,4
Ruts     9.00
Hasle 10.30**

 

Forklaringer:

** Børnekirke. Dvs. at børnene midt i gudstjenesten inviteres med til fortælling/aktiviteter i et andet lokale.

*** B5M = ”børnenes 5 minutter”. Dvs. fortælling, sang o.l. for børn midt i gudstjenesten.

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården

Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe fra kl. 10.15