Gudstjenester

OKTOBER

4. – 17.s.e.trin., Mark 2,14-22
9.00   Hasle
10.30 Ruts

11. – 18.s.e.trin., Joh 15,1-11
9.00    Ruts Kirkekaffe
10.30  Hasle
Indsamling* til Bibellæserringen

18. – 19.s.e.trin., Joh 1,35-51
9.00 Hasle Per Kofoed Munch
        Ruts fælles i Hasle

25. – 20.s.e.trin., Matt 21,28-44
9.00   Ruts
10.30 Hasle Høstgudstjeneste, Kirkekrummerne medvirker
Indsamling* til Kirkekrummerne

NOVEMBER

1. – Alle Helgens dag, Matt 5,13-16
10.30 Hasle Kirkekaffe
14.00 Ruts Kirkekaffe

8. – 22.s.e.trin., Matt 18,1-14
9.00   Hasle
10.30 Ruts

13. Spaghettigudstjeneste
17.00 I Hasle Kirke. Kirkekrummerne medvirker

15. – 23.s.e.trin., Mark 12,38-44
9.00    Ruts
10.30  Hasle
Indsamling* til Menighedsfakultetet, Aarhus

 

Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

* Indsamling i begge kirker
** Børnekirke vil sige, at børnene midt i gudstjenesten inviteres med til fortælling/aktiviteter i et andet lokale

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården 
Når forholdene er normaliserede, holder vi gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe fra kl. 10.15.
Mens det endnu ikke er normalt, har vi salmesang på plejehjemmets terrasser hver tirsdag kl. 11 og 11.15.