Gudstjenester

 

JANUAR

30. – 4.s.e.h.3k, Matt 14,22-33
14.00  Fællesgudstjeneste i Ruts. Nikolaj Hartung Kjærby

FEBRUAR

6. – Sidste s.e.h.3k, Joh 12,23-33
9.00    Hasle
10.30  Ruts Familiegudstjeneste – FDF børnene medvirker. Efter gudstjenesten udendørs FDF-aktiviteter

13. – Søndag septuagesima, Matt 25,14-30
9.00    Ruts. Kirkekaffe
10.30  Hasle

20. – Søndag seksagesima, Mark 4,26-32
9.00    Hasle
10.30  Ruts

27. – Fastelavnssøndag, Luk 18,31-41
9.00    Ruts
10.30  Hasle. Fastelavns- familiegudstjeneste. Fastelavnsboller og tøndeslagning på Rådhuset

MARTS

6. – 1.s. i fasten, Luk 22,24-32
9.00  Fællesgudstjeneste i Hasle. Peter Hauge Madsen

13. – 2.s. i fasten, Mark 9,14-29
9.00    Ruts. Kirkekaffe
10.30  Hasle

20. – 3.s. i fasten, Joh 8,42-51
9.00    Hasle. Kirkekaffe
10.30  Ruts

    

Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

* Indsamling i begge kirker

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården 
Gudstjeneste hver fredag kl. 11.00.