GudstjenesterMARTS
26. – Mariæ bebudelses dag, Luk 1,26-38
9.00    Ruts, kirkekaffe
10.30  Hasle

APRIL

2. – Palmesøndag, Matt 21,1-9
9.00   Ruts
10.30  Hasle, børnegudstjeneste, kirkekaffe

6. – Skærtorsdag, Matt 26,17-30
Afskedsmåltidet med disciplene
16.00 Hasle, fælles nadvergudstjeneste

7. – Langfredag, Matt 27,31-56 eller Mark 15,20-39
Jesu korsfæstelse og død
10.30 Ruts, fællesgudstjeneste

9. – Påskedag, Mark 16,1-8
Jesus lever!
8.15 Morgensang på Rutsker kirkegård
9.00    Ruts
10.30  Hasle, med barnedåb
* Indsamling til Dansk Bibel Institut

10. – 2. påskedag, Luk 24,13-35
10.30 Ruts, fællesgudstjeneste med påskelovsang efter prædiken

16. – 1.s.e. påske, Joh 20,19-31
10.00 Hasle, konfirmation

23. – 2.s.e. påske, Joh 10,11-16
9.00 Ruts, fællesgudstjeneste, Nikolaj H. Kjærby

30. – 3.s.e. påske, Joh 16,16-22
9.00   Ruts, kirkekaffe
10.30  Hasle

MAJ

5. – St. Bededag, Matt 3,1-10
9.00   Hasle, kirkekaffe
10.30  Ruts

7. – 4.s.e. påske, Joh 16,5-15
9.00   Ruts
10.30  Hasle
*Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

14. – 5.s.e. påske, Joh 16,23b-28
10.30 Hasle, fællesgudstjeneste, bagefter Menighedsmøde med frokost på Rådhuset

18. – Kristi himmelfartsdag, Mark 16,14-20
9.00   Hasle
10.30 Ruts

21. – 6.s.e. påske, Joh 15,26-16,4
10.30 Hasle, fællesgudstjeneste, Knud Henning Hansen

28. – Pinsedag, Joh 14,22-31
9.00   Hasle
10.30 Ruts, med barnedåb

29. – 2. pinsedag, Joh 3,16-21
10.30 Fællesgudstjeneste i Kyllingemoderen ved Christianshøj

 

  Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

* Indsamling i begge kirker

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården 
Gudstjeneste hver fredag kl. 11.00.