Gudstjenester

 

NOVEMBER

29. – 1.s. i advent, Matt 21,1-9
9.00   Ruts
10.30 Hasle Familiegudstjeneste, afslutning for minikonfirmander. Kirkekaffe

DECEMBER

6. – 2.s. i advent, Luk 21,25-36
9.00   Hasle
10.30 Ruts

13. – 3.s. i advent, Matt 11,2-10
9.00   Ruts
10.30 Hasle

20. – 4.s. i advent, Joh 1,19-28
14.00 Hasle Nikolaj Hartung Kjærby
Ruts   Fælles i Hasle

23. – Julegudstjeneste
10.45 på Toftegården

24. – Juleaften, Luk 2,1-14
10.30 Ruts
12.00 Hasle
14.00 Ruts
15.30 Hasle
Mulighed for reservering af pladser fra 01.12. Se vejledning på forsiden. 
**Indsamling: Børnesagens fællesråd

25. – Juledag, Luk 2,1-14
10.30 Hasle
12.00 Ruts
**Indsamling: Børnesagens fællesråd 

26. – 2. Juledag, Matt 23,34-39
10.30  Hasle Prædikant: Jacob Østergård
Ruts   Fælles i Hasle
**Indsamling: Forfulgte kristne/Åbne døre

27. – Julesøndag, Luk 2,25-40
10.30  Ruts
Hasle  Fælles i Ruts

JANUAR

1. – Nytårsdag, Luk 2,21
16.00 Hasle Kirkekaffe
Ruts   Fælles i Hasle
**Indsamling: Det danske Bibelselskab

3. – Helligtrekongers søndag, Matt 2,1-12
9.00   Ruts
10.30 Hasle

10. – 1.s.e. helligtrekonger, Luk 2,41-52
9.00   Hasle
10.30 Ruts
**Indsamling: KLF – kirker og medier

17. – 2.s.e. helligtrekonger, Joh 2,1-11
10.30 Hasle Evangelisk Alliance. Kirkekaffe
Ruts   Fælles i Hasle

24. – Sidste s.e. helligtrekonger, Matt 17,1-9
9.00   Hasle
10.30 Ruts

31. – Søndag septuagesima, Matt 20,1-16
10.30 Hasle
13.00 Ruts FDF Nytårskur

FEBRUAR

7. – Søndag seksagesima, Mark 4,1-20
9.00   Hasle
10.30 Ruts
**Indsamling: Kristeligt Forbund for Studerende

14. – Fastelavns søndag, Matt 3,13-17
9.00   Ruts
10.30 Hasle Familiegudstjeneste, kirkefrokost og tøndeslagning

21. – 1.s. i fasten, Matt 4,1-11
10.30 Hasle Carsten Møller-Christensen
Ruts   Fælles i Hasle

28. – 2.s. i fasten, Matt 15,21-28
9.00   Hasle
10.30 Ruts

MARTS

7. – 3.s. i fasten, Luk 11,14-28
9.00   Ruts
10.30 Hasle

14. – Midfaste søndag, Joh 6,24-35
9.00   Hasle
10.30 Ruts
**Indsamling: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

21. – Mariæ bebudelsesdag, Luk 1,46-55
10.30 Hasle Finn Kappelgaard
Ruts  Fælles i Hasle

28. – Palmesøndag, Mark 14,3-9 eller Joh 12,1-16
10.00 Hasle Konfirmation
Ruts  Ingen

Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

* Børnekirke vil sige, at børnene midt i gudstjenesten inviteres med til fortælling/aktiviteter i et andet lokale
** Indsamling i begge kirker

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården 
Når forholdene er normaliserede, holder vi gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe fra kl. 10.15.
Mens det endnu ikke er normalt, har vi salmesang på plejehjemmets terrasser hver tirsdag kl. 11 og 11.15.