Gudstjenester

 

MARTS

29. – Mariæ bebudelsesdag, Luk 1,46-55 – 
Ruts     9.00 AFLYST
Hasle 10.30 AFLYST

APRIL

5. – Palmesøndag, Mark 14,3-9 eller Joh 12,1-16 – AFLYST
Hasle 10.00 Konfirmation UDSAT
Ruts   Ingen gudstjeneste

9. – Skærtorsdag, Joh 13,1-15 – 
Ruts   16.00 Fællesgudstjeneste. AFLYST Kirkekoret medvirker. Spisning efter gudstjenesten
Hasle  Fælles i Rutsker

10. – Langfredag, Luk 23,26-49 eller Joh 19,17-37 –
Hasle 10.30 Fællesgudstjeneste. AFLYST Duo med bratschist Laila Knudsen og sanger Maria Kofod Drejer medvirker
Ruts   Fælles i Hasle

12. – Påskedag, Matt 28,1-8 – AFLYST
Hasle  9.00 AFLYST
Ruts   10.30 AFLYST
I begge kirker sang ved Sigga E, Aase H og medlemmer af kirkekoret
Indsamling i begge kirker til Dansk Bibel Institut

13. – 2. påskedag, Joh 20,1-18 – AFLYST
Hasle 10.30 Fællesgudstjeneste
Ruts   Fælles i Hasle AFLYST

19. – 1.s.e. påske, Joh 21,15-19
Ruts  10.00 Konfirmation – UDSAT
Hasle  Ingen gudstjeneste

26. – 2.s.e. påske, Joh 10,22-30
Ruts    9.00
Hasle 10.30

MAJ

3. – 3.s.e. påske, Joh 14,1-11
Hasle  9.00
Ruts  10.30

8. – Bededag, Matt 7,7-14
Ruts   10.30 Fællesgudstjeneste
Hasle Fælles i Rutsker

10. – 4.s.e. påske, Joh 8,28-36
Ruts    9.00 Kirkekaffe
Hasle 10.30

17. – 5.s.e. påske, Joh 17,1-11
Hasle 10.30 Peter Hauge Madsen. Fællesgudstjeneste
Ruts   Fælles i Hasle

21. – Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53
Hasle 10.30 Finn Kappelgaard. Fællesgudstjeneste
Ruts   Fælles i Hasle
Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

 

 

 

Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården

Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe fra kl. 10.15