Gudstjenester

 

MARTS

3. – 3.s. i fasten, Joh 8,42-51
9.00    Ruts. Kirkekaffe
10.30  Hasle

10. – Midfastesøndag, Joh 6,24-35
9.00    Hasle. Kirkekaffe
10.30  Ruts
*Indsamling til Retten til liv

17. – Mariæ bebudelsesdag, Luk 1,46-55
10.30  Ruts. Fællesgudstjeneste ved Knud Henning Hansen

24. – Palmesøndag
10.00  Hasle. Konfirmation
12.00  Hasle. Konfirmation

28. – Skærtorsdag, Joh 13,1-15
16.00 Ruts. Fællesgudstjeneste

29. – Langfredag, Luk 23,26-49 eller Joh 19,17-37
10.30 Hasle. Fællesgudstjeneste

31. – Påskedag, Matt 28,1-8
8.15 Morgensang på Rutsker Kirkegård. Kirkekaffe
9.00    Ruts
10.30  Hasle. Kirkekoret medvirker

APRIL

1 – 2. påskedag, Joh 20,1-18
10.30 Hasle. Fællesgudstjeneste. Lovsange efter prædiken. Kirkekaffe
* Indsamling til Dansk Bibel Institut

7. – 1.s.e. påske, Joh 21,15-19
9.00    Hasle
10.30  Ruts

14. – 2.s.e. påske, Joh 10,22-30
10.30 Ruts. Fællesgudstjeneste Carsten Møller-Christensen

21. – 3.s.e. påske, Joh 14,1-11
9.00    Ruts
10.30  Hasle

26. – Bededag
19.00  Forbøn og lovsange i Ruts Kirke.
“Kirkekaffe med hveder”

28. – 4.s.e. påske, Joh 8,28-36
9.00   Hasle
10.30 Ruts

MAJ

5. – 5.s.e. påske, Joh 17,1-11
9.00    Ruts
10.30  Hasle

9. – Kristi himmelfartsdag, Luk 24,46-53
9.00   Hasle
10.30 Ruts

12. – 6.s.e. påske, Joh 17,20-26
9.00    Ruts
10.30  Hasle

19. – Pinsedag, Joh 14,15-21
9.00    Hasle
10.30  Ruts. Kirkekoret medvirker. Kirkekaffe
* Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

20. – 2. pinsedag, Joh 6,44-51
10.30 Fælles gudstjeneste i provstiet i Kyllingemoren ved Christianshøj

26. – Trinitatis søndag, Matt 28,16-20
9.00    Ruts
10.30  Hasle

 

  Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

* Indsamling i begge kirker

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården 
Gudstjeneste hver fredag kl. 11.00.