Gudstjenester

 

MAJ

9. – 5.s.e. påske, Joh 16,23-b-28
9.00    Hasle 
10.30  Ruts

13. – Kristi Himmelfartsdag, Mark 16,14-20
9.00    Ruts
10.30  Hasle 

16. – 6.s.e. påske, Joh 15,28-16,4
9.00  Hasle Per Kofoed Munch
Ruts  Fælles i Hasle

23. – Pinsedag, Joh 14,22-31
9.00    Hasle 
10.30  Ruts

24. – 2. Pinsedag, Joh 3,16-21

30. – Trinitatis søndag, Joh 3,1-15
9.00    Ruts
10.30  Hasle Kirkekoret medvirker

JUNI

6. –  1.s.e. trinitatis, Luk 16,19-31
9.00    Hasle
10.30  Ruts
*Indsamling til FDF-Hasle-Rutsker

13. – 2.s.e. trinitatis, Luk 14,16-24
9.00   Ruts
10.30 Hasle

20. 3.s.e. trinitatis, Luk 15,1-10
9.00    Hasle
10.30  Ruts

27. 4.s.e. trinitatis, Luk 6,36-42
10.30  Hasle Finn Kappelgaard
Ruts   Fælles i Hasle

Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

** Børnekirke vil sige, at børnene midt i gudstjenesten inviteres med til fortælling/aktiviteter i et andet lokale
* Indsamling i begge kirker

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården 
Når forholdene er normaliserede, holder vi gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe fra kl. 10.15.
Mens det endnu ikke er normalt, har vi salmesang på plejehjemmets terrasser hver tirsdag kl. 11 og 11.15.