Gudstjenester

 

MAJ

21. maj – Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53
Hasle 9.00 gudstjeneste/andagt v/sognepræsten
Ruts   10.30 gudstjeneste/andagt v/sognepræsten
Første gudstjenester efter coronalukning. Forventet max. på deltagerantal. 

Indsamling til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

24. maj, 6.s.e. påske, Joh 17,20-26

9.00 Hasle   

10.30 Ruts 

 Forventet max. på deltagerantal. 

 

 

 

Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården

Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe fra kl. 10.15