Gudstjenester

 

FEBRUAR

28. – 2.s. i fasten, Matt 15,21-28
9.00   Hasle  Med nadver
10.30 Ruts    Livestreames

MARTS

7. – 3.s. i fasten, Luk 11,14-28
9.00   Ruts    Med nadver
10.30 Hasle  Livestreames

14. – Midfaste søndag, Joh 6,24-35
9.00   Hasle Med nadver
10.30 Ruts   Livestreames
**Indsamling: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

21. – Mariæ bebudelsesdag, Luk 1,46-55
10.30 Hasle Finn Kappelgaard  Livestreames
Ruts  Fælles i Hasle

28. – Palmesøndag, Mark 14,3-9 eller Joh 12,1-16
10.00 Rutsker Konfirmation
Hasle  Ingen

Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

* Børnekirke vil sige, at børnene midt i gudstjenesten inviteres med til fortælling/aktiviteter i et andet lokale
** Indsamling i begge kirker

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården 
Når forholdene er normaliserede, holder vi gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe fra kl. 10.15.
Mens det endnu ikke er normalt, har vi salmesang på plejehjemmets terrasser hver tirsdag kl. 11 og 11.15.