Gudstjenester

 

JUNI

26. – 2.s.e. trin., Luk 14,25-35
9.00   Ruts
10.30 Hasle

JULI

3. – 3.s.e. trin., Luk 15,11-32
9.00   Hasle
10.30 Ruts

10. – 4.s.e. trin., Matt 5,43-48
10.30 Hasle. Fællesgudstjeneste Carsten Møller-Christensen

17. – 5.s.e. trin., Matt 16,13-26
10.30 Ruts. Fællesgudstjeneste Knud Henning Hansen

24. – 6.s.e. trin., Matt 19,16-26
9.00   Ruts
10.30 Hasle

31. – 7.s.e. trin., Matt 10,24-31
14.00 Hasle. Fællesgudstjeneste Elon Lauterlein

AUGUST

7. – 8.s.e. trin., Matt 7,22-29
9.00   Hasle
10.30 Ruts

14. – 9.s.e. trin., Luk 12,32-48 eller Luk 18,1-8
9.00   Ruts
10.30 Hasle
*Indsamling til Sømandsmissionen

21. – 10.s.e. trin., Matt 11,16-24
10.30 Ruts. Fællesgudstjeneste. Derefter kirkernes sommerudflugt

 

 

  Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

* Indsamling i begge kirker

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården 
Gudstjeneste hver fredag kl. 11.00.