Gudstjenester

 

OKTOBER

17. – 20.s.e. trinitatis, Matt 22,1-14
9.00   Ruts Kirkekaffe 
10.30 Hasle
Indsamling til Bibellæserringen* 

24. – 21.s.e. trinitatis, Joh 4,46-53
9.00  Fælles gudstjeneste i Hasle. Nikolaj Kjærby

31. – 22.s.e. trinitatis, Matt 18,21-35
9.00    Hasle
10.30  Ruts   

NOVEMBER

7. – Alle Helgens dag, Matt 5,1-12
10.30  Ruts Kirkekaffe 
14.00  Hasle Kirkekoret medvirker. Kirkekaffe 

14. – 24.s.e. trinitatis, Matt 9,18-26
9.00   Ruts
10.30 Hasle
Indsamling til Menighedsfakultetet i Aarhus*                    


Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

* Indsamling i begge kirker

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården 
Gudstjeneste hver fredag kl. 11.00.