Gudstjenester

 

SEPTEMBER

24. – 16.s.e. trinitatis, Luk 7,11-17
10.30 Ruts Børnefamilie-høstgudstjeneste. Fælles for begge sogne. FDF og Kirkeklubben medvirker. Kirkefrokost
Indsamling til FDF Hasle-Rutsker

OKTOBER

1 – 17.s.e. trinitatis, Luk 14,1-11
9.00   Ruts
10.30 Hasle

8. – 18.s.e. trinitatis, Matt 22,34-46
9.00   Hasle. Kirkekaffe
10.30 Ruts

15. – 19.s.e. trinitatis, Mark 2,1-12
9.00    Ruts. Kirkekaffe
10.30  Hasle
Indsamling til Bibellæserringen*

22. – 20.s.e. trinitatis, Matt 22,1-14
9.00 Hasle, Nikolaj Kjærby, fællesgudstjeneste

29. – 21.s.e. trinitatis, Joh 4,46-53
9.00   Hasle
10.30 Ruts. Kirkekoret medvirker

NOVEMBER

5. – Alle Helgens dag, Matt 5,1-12
10.30 Hasle. Kirkekoret medvirker. Kirkekaffe
14.00 Ruts

12. – 23.s.e. trinitatis, Matt 22,15-22
9.00   Ruts. Kirkekaffe
10.30 Hasle
Indsamling til Menighedsfakultetet i Aarhus*

 

  Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

* Indsamling i begge kirker

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården 
Gudstjeneste hver fredag kl. 11.00.