Gudstjenester

 

DECEMBER

15. – 3.s.i advent, Luk 1,67-80
Ruts    9.00  Kirkekaffe
Hasle 10.30

22. – 4.s.i advent, Joh 3,25-36
Hasle 10.30 Carsten Møller-Christensen
Ruts   Fælles i Hasle

24. – Juleaften, Luk 2,1-14
Toftegården  10.45
Ruts   14.00 
Hasle 15.30  
Trompetist medvirker i Ruts og Hasle Kirker.
Indsamling i begge kirker til Børnesagens fællesråd

25. – Juledag, Joh 1,1-14
Ruts    10.30
Hasle  14.00
Indsamling i begge kirker til Børnesagens fællesråd

26. – 2. juledag, Matt 10,32-42
Hasle  10.30
Ruts    Fælles i Hasle
Indsamling i begge kirker til forfulgte kristne

29. – Julesøndag, Matt 2,13-23
Hasle   9.00
Ruts   10.30

JANUAR

1. – Nytårsdag, Matt 6,5-13
Hasle  16.00  Kransekage efter gudstjenesten
Ruts    Fælles i Hasle
Indsamling til Det danske Bibelselskab

5. – Helligtrekongers søndag, Matt 2,1-12 eller Joh 8,12-20
Hasle  9.00
Ruts  10.30

12. – 1.s.e.H.3k, Mark 10,13-16
Hasle  10.30 Kirkekaffe. Afslutning for Evangelisk Alliance bedeuge
Ruts    Fælles i Hasle

19. – 2.s.e.H.3k, Joh 4,5-26
Hasle  9.00
Ruts  10.30

26. – 3.s.e.H.3k, Luk 17,5-10
Hasle  10.30
Ruts    13.00 FDF’s Nytårsfest

FEBRUAR

2. – Sidste s.e.H.3k, Joh 12,23-33
Hasle  9.00 Per Munch
Ruts    Fælles i Hasle

9. – Søndag septuagesima, Matt 25,14-30
Ruts      9.00  Kirkekaffe
Hasle  10.30

16. – Søndag seksagesima, Mark 4,26-32
Ruts    10.30
Hasle  14.00 Fastelavnsgudstjeneste. Fastelavnsboller og tøndeslagning på Rådhuset

23. – Fastelavnssøndag, Luk 18,31-43
Ruts    10.30 Knud Henning Hansen
Hasle  Fælles i Rutsker

MARTS

1. – 1.s. i fasten, Luk 22,24-32
Hasle  9.00 Nikolaj Hartung Kjærby
Ruts    Fælles i Hasle

8. – 2.s. i fasten, Mark 9,14-29
Ruts     9.00 Kirkekaffe
Hasle 10.30

15. – 3.s. i fasten, Joh 8,42-51
Hasle  9.00 Kirkekaffe
Ruts  10.30

Forklaringer: 
Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.

Transport til og fra gudstjenester og møder.

Kirkebil: Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte ”kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene. Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.

Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301

Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke. Kontakt menighedsrådsmedlem, Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.

Plejecenter Toftegården

Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45. Kaffe fra kl. 10.15