Ris og ros.

Hej. Hvis der er noget af, hvad vi gør og siger, som du gerne vil rose eller rise er du velkommen til at skrive til præsten eller menighedsrådsformændene.

Hvis du ønsker at klage over noget, kan du finde vejledning i følgende filer:

Klagevejledning-Københavns Stift

Sådan skriver du en klage