Aktiviteter

AKTIVITETER

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Spaghettigudstjenesterne afholdes i et samarbejde mellem frivillige, sognemedhjælperen og sognepræsten.
Vi regner med 3 spaghettigudstjenester i først halvår af 2018, datoerne vil komme til at stå her på hjemmesiden.

 

REFORMATIONSJUBILÆUM i Hasle-Rutsker

I anledning af 500 års reformationsjubilæet indbyder menighedsrådene i Hasle-Rutsker til dette sidste arrangement. Alle er velkomne.

16. november kl. 19.30 på Rådhuset i Hasle.
Luthers to-regimentslære. Om kirken og øvrigheden.

Luther gjorde op med tanken om kirken som politisk magt og foretog en nødvendig sondring mellem det åndelige og det verdslige regimente. Gud har indsat kirken til at forkynde evangeliet og øvrigheden som bolværk mod det onde. Som kristne lever vi i begge regimenter.
Ved Knud Henning Hansen, provst emeritus.

 

SÆRLIGE JULEARRANGEMENTER I Hasle – og Rutsker kirker julen 2017

JULEKRYBBEUDSTILLINGEN – “Årets Julekrybbe 2017” åbner i Hasle Kirke.
Lørdag den 2. december kl. 14.00. Solosang ved kirkesanger Aase Houler og musikindslag ved Cellist Lea Langskov. Udstillingen er åben før og efter gudstjenester og arrangementer i kirken frem til den 7. januar.

KONCERT MED REG og ANDREAS
Lørdag den 2. december kl. 19.30 i Hasle Kirke. Entré 50 kr.

VI SYNGER JULEN IND I RUTS KIRKE. FDF-børnene deltager.
Onsdag den 6. december kl. 19.00. Kaffe, kage og sodavand bagefter.

KONCERT i anledning af BORNHOLMS BEFRIELSE 8. december 1658.
Fredag den 8. december kl. 16.58 i Hasle Kirke.

JULE-LOVSANGS-GUDSTJENESTE med det rytmiske kor, By Grace.
Søndag den 10. december kl. 14.00 i Hasle Kirke.

VI SYNGER JULEN IND i HASLE KIRKE. Hasle-Rutsker Kirkekor medvirker.
Tirsdag den 12. december kl. 19.30. Kaffe og honningkager bagefter.

 

KIRKEKRUMMERNE

For alle børn fra 4 og til ca. 10 år. Hver fredag fra kl. 16.00 – 17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Klubben holder juleafslutning den 24. november og åbner igen den 5. januar. Program og nærmere information hos Elsa Mikkelsen, tlf. 2947 2088 eller Marianne Hjorth Lodahl, tlf. 2554 1851 eller på præstekontoret.

HYTTEN

”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som regel i Julegade 14. Den 24.11., 8.12. Juleafslutning og åbner igen den 12.1.-2018 Grill-fest. Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen, Anne-Marie Hinge og Jens Jørgen Rasmussen.

ÅBEN STUDIEKREDS
Om kristendommen, kirken, bibelen m.m. Vi læser for tiden udvalgte tekster fra Det nye Testamente. Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, Storegade 44 i Hasle: 23/11 og 19/12  Altid kl. 19.30. Alle er velkomne. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen (kontaktoplysninger på side 19 i Hasle Nyt).

ÆLDRES EFTERMIDDAGE
Lørdag den 25. november kl. 14.30 hos ELM, Julegade 14
(Ændring i forhold til tidligere oplyst i Hasle Nyt)
Lørdag den 3. marts kl. 14.30 i Præstegården, Storegade 44
Lørdag den 7. april kl. 14.30 hos LM, Toftelunden 2
Lørdag den 21. april kl. 14.30 hos ELM, Julegade 14

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 22/11 kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den  7/12 og 8/2 kl. 19.00 i konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle. 

 

FDF HASLE-RUTSKER

Hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 er der FDF aktivitet i Kredshuset, Kirkebyen 33 i Rutsker. FDF holder juleafslutning den 6. december.
Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder:
Katrine Branth, tlf.  2422 6316.

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret  øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl. 19.30 – 21. Koret består af ca. 25 voksne sangere og modtager gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til kirkesanger Aase Houler.