Aktiviteter

AKTIVITETER

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

Velkommen til det årlige MENIGHEDSMØDE
Fælles for Hasle- og Rutsker kirker
Søndag den 6. maj:
kl. 10.30 gudstjeneste i Ruts Kirke
kl. 12.00 kirkefrokost og menighedsmøde i FDF-huset, Kirkebyen 33, 3790 Hasle

Kom og deltag i samtalen om Folkekirkens opgaver og arbejde i vores sogne.
Kirkebil kan benyttes fra begge sogne.

 

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Spaghettigudstjenesterne afholdes i et samarbejde mellem frivillige, sognemedhjælperen og sognepræsten.
 

KIRKEKRUMMERNE

For alle børn fra 4 og til ca. 10 år. Hver fredag fra kl. 16.00 – 17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Klubben holder fest og sommerafslutning den 1. juni.  Program og nærmere information hos Elsa Mikkelsen, tlf. 2947 2088 eller Marianne Hjorth Lodahl, tlf. 2554 1851 eller på præstekontoret.

HYTTEN

”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som regel i Julegade 14. Følgende datoer: 4/5, 18/5, 1/6, 15/6 og 29/6. Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, tlf. 3023 6140, Filip Ambrosen, tlf. 6051 5989 og Jens Jørgen Rasmussen, tlf. 5696 4009.

ÅBEN STUDIEKREDS
Om kristendommen, kirken, bibelen m.m. Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, Storegade 44 i Hasle:
17. maj og 20. juni.
Altid kl. 19.30. Alle er velkomne. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen , tlf. 5696 4009 eller mail: jjra@km.dk

ÆLDRES EFTERMIDDAGE

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 2/5 og 6/6  kl. 19.00 Regnskabsmøde i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 3/5 og 12/6 kl. 19.00 i konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle. 

 

FDF HASLE-RUTSKER

Hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 er der FDF aktivitet i Kredshuset, Kirkebyen 33 i Rutsker.
Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder:
Katrine Branth, tlf.  2422 6316.

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret  øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl. 19.30 – 21. Koret består af ca. 25 voksne sangere og modtager gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til kirkesanger Aase Houler.