Aktiviteter

AKTIVITETER

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Spaghettigudstjenesterne afholdes i et samarbejde mellem frivillige, sognemedhjælperen og sognepræsten.
Vi regner med 3 spaghettigudstjenester i først halvår af 2018, datoerne vil komme til at stå her på hjemmesiden.
Fredag den 23. februar er der spaghettigudstjeneste kl. 17.30 i Hasle Kirke, derefter fællesspisning.  Kirkekrummerne medvirker med en lille musical.

 

FDF-NYTÅRSFEST
Søndag den 4. februar indbyder FDF-Hasle-Rutsker til en sjov og hyggelig nytårsfest. Festdagen begynder med gudstjeneste for alle aldre i Ruts Kirke kl. 13.00, og derefter fortsætter festen i FDF-huset i Kirkebyen 33. Der er kaffebord og underholdning, boder og lotteri. – For kaffe, kage etc. og til støtte for FDF opkræves entré ved indgangen til FDF-huset.

FASTELAVNSFEST
Søndag den 11. februar indbyder børneklubben Kirkekrummerne og menighedsrådene til fastelavnsfest i Hasle Kirke og på Rådhuset. Festen begynder med familiegudstjeneste i Hasle Kirke kl. 10.30 og derfra går vi til Rådhuset, hvor der er fælles spisning og tøndeslagning for børn. Kom gerne udklædt.
Spisningen er sammenskudsbuffet, hvor hver familie/person medbringer lidt mad, som deles med alle. Menighedsrådet sørger for kaffe.
Alle er velkomne.
 

KIRKEKRUMMERNE

For alle børn fra 4 og til ca. 10 år. Hver fredag fra kl. 16.00 – 17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Program og nærmere information hos Elsa Mikkelsen, tlf. 2947 2088 eller Marianne Hjorth Lodahl, tlf. 2554 1851 eller på præstekontoret.

HYTTEN

”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som regel i Julegade 14.  Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen, Anne-Marie Hinge og Jens Jørgen Rasmussen.

ÅBEN STUDIEKREDS
Om kristendommen, kirken, bibelen m.m. Vi læser for tiden udvalgte tekster fra Det nye Testamente. Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, Storegade 44 i Hasle:  Altid kl. 19.30. Alle er velkomne. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen (kontaktoplysninger på side 19 i Hasle Nyt).

ÆLDRES EFTERMIDDAGE

Lørdag den 3. marts kl. 14.30 i Præstegården, Storegade 44
Lørdag den 7. april kl. 14.30 hos LM, Toftelunden 2
Lørdag den 21. april kl. 14.30 hos ELM, Julegade 14

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 31/1 og 15/3 kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den  8/2 og 22/3 kl. 19.00 i konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle. 

 

FDF HASLE-RUTSKER

Hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 er der FDF aktivitet i Kredshuset, Kirkebyen 33 i Rutsker.
Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder:
Katrine Branth, tlf.  2422 6316.

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret  øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl. 19.30 – 21. Koret består af ca. 25 voksne sangere og modtager gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til kirkesanger Aase Houler.