Hasle Menighedsråd

Formand
Filip Ambrosen
Julegade 2 C, tlf. 60515989

Kirkeværge
Claus Lind
Simblegårdsvej 26, tlf. 5696 2808