Prædiken 7. marts Hasle Kirke

Prædiken 7. marts Hasle Kirke, Bornholm
sognepræst Jens Jørgen Rasmussen

Evangeliet til 3. søndag i fasten kan findes i Lukas-evangeliet 11, 14-28 eller i salmebogen side 1085

Dæmoner og dæmonuddrivelser! Er det noget, vi kan brug til noget som helst? Er det ikke kun en radikaliseret og skadelig kristendomsform, der beskæftiger sig med den slags?

I så fald, så var Jesus en religiøst radikaliseret person, som vi bør tage os i agt for. For han befriede mange mennesker for dæmoner og advarerede os om dæmonernes magt.

Dæmonernes magt? Giver det mening? Er det ikke overspændt middelalder-kristendom?

Er det ikke ude på det religiøse overdrev, at forestille sig, at der findes dæmoner – eller måske ligefrem en dæmonernes herre, Beelzebul – en Satan – der kan udøve magt over mennesker?

Er det ikke lidt langt ud?

Ikke, hvis man spørger Jesus selv. Ifølge Jesus kan vi mennesker nemlig ikke bare – være os selv – uden nogen åndelig magt over os.

Det er vel ellers det vi allerhelst vil i den moderne eller postmoderne verden. Være ”os selv” – uden indblanding fra andre. Os selv uden hverken Gud eller Fanden.

Jeg tror ikke Fanden findes – og måske heller ikke Gud – tænker du måske. Og det er helt OK, synes du– for du vil jo bare helst være dig selv og bestemme over dig selv og forme dit eget liv.

Og som fælleskab – som samfund vil vi også helst bare være os selv – uden nogen åndelig overbygning – uden nogen religiøs magt over samfund og stat. Vores samfundsfælleskab skal vær den øverste autoritet og den øverste magt i verden.

Sådan tror jeg mange tænker i vores tid.

Men Jesus udfordrer den tankegang.

Det går ikke – bare at ville være sig selv!

For vi ER ikke bare os selv i universet.

Et menneske, der bare vil være sig selv – og sin egen herre – er som et tomt hus.

Et samfund, der bare vil være sin egen øverste autoritet – er som et tomt palads.

Som store indflytningsklare rum – hvor dæmonerne står på spring for at fylde huset.

Så det menneske, eller det samfund der bare vil være sig selv – uden hverken Gud eller Fanden – kommer uvægerligt under den ondes magt.

Det kan ske som decideret ”besættelse” af et menneske –

eller på samfundsplan – som besættelse af et helt folk – og det kan blive det rene ragnarok – som i Nazismens Tyskland – eller under Stalins rædselsregime.

Men det kan også ske – mere i det stille – at man kommer under den ondes magt – som enkelt individ eller som samfund.

Det kan ske under dække af demokrati og pænhed og god vilje – som det i disse år tilsyneladende er ved at ske med vores samfund i den vestlige verden. Det kan ske under kampråb som – frihed og lighed, selvbestemmelse og demokrati.

I frihedens, ligestillingens og selvbestemmelsens navn – får den onde og hans værdier mere og mere magt i enkeltindivider og i samfund – og Gud og Guds bud trænges mere og mere ud.

Mennesket vil bare være sig selv – men ender med at blive en træl af den onde og hans værdier. De vestlige samfund vil bare være sig selv med flertallet som øverste norm – og ender med at blive underlagt fordrejede, umenneskelige værdier af dæmoniske dimensioner.

For det er ikke muligt for mennesket – bare at være sig selv.

Hvis vi ikke vil søge beskyttelse og fred hos den stærkeste – bliver vi overvundet af den stærke – og gjort til hans trælle. Hvad enten vi vil det eller ej.

Hvis vi ikke vil stille vort tomme hus til rådighed for den gode og almægtige Gud – og leve efter hans værdier – Så flytter den onde og stærke djævel ind og fylder os med sine værdier. Hvad enten vi selv opdager det eller ej!

Ja, men præst! Nu bliver du da for fanatisk og indviklet at høre på! Al den snak – frem og tilbage – om Guds eller satans magt i mit liv!

Handler religion og tro ikke mere om oplevelser og følelser af det åndelige. Oplevelser med Gud og med Jesus måske!

F.eks. for Maria, Jesu mor  – Hvor herligt har det ikke været for Jesu mor – at være mor til Jesus! Det mener i hvert fald den kvinde, der råber til Jesus: Salig er den kvinde, som bar dig under sit hjerte – og ammede dig, da du var lille! Salig – lykkelig!

Men Jesus giver hende ikke bare lige umiddelbart ret! – Jovist var Maria salig pga. Jesus.

Men var hun det fordi hun oplevede Jesus nærmere end alle andre?

Nej – hun var ikke salig, fordi hun oplevede Jesus på nærmeste hold – men fordi hun hørte hans ord og troede på ham!

Salige er dem, der hører Guds ord og bevarer det!

Dvs. dem, som hører budskabet om Jesus og tror på ham. Det er de salige.

Eller sagt på en anden måde:

Det er ikke dine oplevelser af Gud eller Jesus, der gør dig salig – og ikke din evt. mangel på oplevelser af Gud– der gør dig u-salig – fortabt.

Nej, det er Guds ord – i dig – der gør den gode Gud til din Herre -og giver dig frihed og liv i ham.

Og det er din mangel på Guds ord og tro – der gør den onde til Herre i dit liv – og frarøver dig liv og salighed.

Så tro ikke – at du redder dig liv – ved bare at ville være dig selv og nyde de gode oplevelser du får – mellem de onde.

Tro ikke, at du bare kan være dig selv! Det går ikke!

 Men se til – at du hører Gud!

Han kalder på dig – banker på døren. Lad mig fylde dit hus!

Se til, at du hører og tror på Guds søn – og åbner døren – så Jesus kan jage den onde ud – og fylde dit hus med sin Ånd!

Amen!