Glædelig pinse! Gudstjeneste fra Ruts Kirke.

https://www.facebook.com/417697948407645/videos/2279502819025341/

Hej. På ovenstående link kan du følge en del af gudstjenesten i Ruts kirke pinsedag d. 31. maj 2020.

Du kan også læse prædikenen her nedenfor. mvh JJR, sognepræst.

Prædiken

Allerførst vil jeg gerne slå fast, at når vi fejrer pinse, så fejrer vi en betydningsfuld historisk begivenhed, som er sket en gang for alle. – En historisk begivenhed, som for altid har ændret verdens forhold til Gud – og Guds forhold til verden. 

Det er ligesom med julen og påsken – og Kristi himmelfart.

I julen fejrer vi, at Gud blev født som et menneske. Det skete for godt 2000 år siden – i – eller uden for den lille by Betlehem. Det sker ikke igen og igen – men vi fejrer hvert eneste år, at det faktisk skete – fordi det har så afgørende betydning for alle mennesker til alle tider.

I påsken fejrer vi at manden Jesus for knapt 2000 år siden blev dræbt på et kors og blev levende igen. Det bliver han ikke hvert år igen og igen – han korsfæstes ikke igen, han dør ikke igen – og han bliver ikke levende igen, som dengang. Det er sket en gang for alle – Men vi fejrer det hvert år, fordi det har afgørende betydning for os alle sammen – til alle tider.

Kristi Himmelfartsdag fejrer vi, at Jesus efter sin opstandelse tog hjem til sin Fader i Himlen igen – og fik al magt i Himmel og på jord. Det gør han ikke igen og igen hvert år – det er sket én gang for alle – men vi fejrer det år efter år, fordi det har afgørende betydning for alle mennesker til alle tider.

I pinsen fejrer vi, at Gud Fader i Himlen og Jesus Guds søn 10 dage efter sin himmelfart og 50 dage efter sin opstandelse – sendte Helligånden til verden.

Det gør han ikke igen og igen år efter år –

Det er sket én gang for alle – Men vi fejrer det igen og igen, fordi det har totalt afgørende betydning for os alle.

Fire begivenheder, der er sket i denne verden – i historisk tid – og vi kender tid og sted – og mennesker har set det og bevidnet at det faktisk skete – og år efter år fejrer vi det i den kristne kirke – igen og igen –

Gennem århundreder – har vi fejret det – fordi det, der skete, har så stor betydning for alle mennesker til alle tider.

Men hvilken begivenhed er så vigtigst? Julen, påsken, Kristi himmelfart eller pinsen? –

Det kunne jo være sådan et journalistspørgsmål – til en eller anden kendis her op til pinsen.

Hvilken højtid betyder mest for dig? Er det julen – påsken eller pinsen? Hvilken begivenhed synes du er vigtigst?

Men at spørge, på den måde, hvad der er vigtigst, – julen, påsken eller pinsen giver ikke rigtig nogen mening –

Det ville være lidt som at spørge, hvad der er vigtigst ved din bil: Er det motoren? Er det karroseriet? Er det hjulene eller drivmidlet i tanken?

Det spørgsmål giver ingen mening, for sagen er, at det ene ikke virker efter hensigten uden det andet. Karosseriet kan være noget så flot – men uden motor kommer bilen ingen vejne. Hjulene kan være med de smukkeste alu-fælge – men uden strøm på batteriet eller benzin i tanken kommer bilen ingen vejne.

Og sådan er det også med julen og påsken – Kristi himmelfart – og pinse. Det ene virker ikke uden det andet.

Derfor er det så afgørende, at alle ting ER sket – Guds fødsel, døden på korset osv. …

Hvis Gud ikke var blevet født, ville det aldrig være blevet påske. Og hvis ikke det var blevet påske, kunne det være lige meget, om Gud var blevet menneske og senere for til himmels.

Og hvis Jesus ikke var faret til himmels efter sin opstandelse, ville det aldrig være blevet pinse og hvis ikke det var blevet pinse ville alle de andre begivenheder ikke have gavnet os det fjerneste.

Sådan hænger alle fire begivenheder sammen – og derfor fejrer vi – dem ALLE– igen og igen – år efter år – selvom det nu er 2000 år siden de skete.

For alle fire begivenheder til sammen – er så totalt afgørende for Guds forhold til os mennesker – og for vores forhold til Gud.

Og nu er det så i dag, pinsedag 2020 – og vi fejrer ingen den sidste af de 4 begivenheder. Det at Gud – sendte den Hellige Ånd til verden, efter Jesu død og opstandelse og himmelfart.

Den dag det skete – kunne det både ses og høres af Jesu disciple – og af mange flere. De hørte en kraftig susen, som en stormvind – og de så noget ligesom flammer, der kom og satte sig på apostlene. Og da apostlene begyndte at tale lød deres ord tydeligt og forståeligt på tilhørernes eget sprog – selvom apostlene aldrig havde lært de sprog i skolen.

Den dag det skete, kunne det altså både ses og høres – Det var tegn, som Gud virkede med, da han sendte Helligånden til verden.

Det var tegn Gud gjorde, så alle kunne se, at nu var Ånden

kommet.

For ellers kan man jo normalt ikke se Helligånden med det blotte øje. Eller høre Helligånden med øret.

 ”Verden” – siger Jesus – dvs. ikke troende mennesker – verdslige mennesker – kan ikke se Helligånden – og kender ikke Ånden.

Ånden er skjult for dem – og de tager ikke imod den. For de ser kun, hvad øjnene ser og kender kun, hvad de føler i hjertet. Men Ånden mærker de ikke.

Men dem, der tror på Jesus kommer Ånden til – og tager bolig i dem og bliver hos dem.

Dem, der tror på Jesus kan heller ikke se Ånden med det blotte øje – Men alligevel kender de Ånden – erfarer Ånden – og tager imod Ånden. De erfarer Ånden i tanke og ord. De genkender Ånden fra Gud og tager imod Ånden i hjertet.

Ja, men hvordan erfares det så – spøger mange kristne. Jeg synes da ikke jeg har nogen tydelige oplevelser af Helligånden?

Men hør lige her – her siger Jesus jo noget om – hvordan det opleves:

Du oplever troen på, at Gud, er din nådige kærlige far.

Du oplever, at Jesus er vejen til Gud – og du ønsker at følge ham.

Du oplever at Jesu ord og bud er noget du ønsker at holde dig til.

Du oplever troen på, at Jesus er hos dig – hvor du end er.

For det er sådan du kan opleve Helligånden – ved at opleve og erfare de ord, som Jesus taler til dig – ved at – opleve tro på ham og hans ord.

Når du ser på hans bud – tænker over dem – ønsker at følge dem – Når du begynder at synes at Jesus er den du vil følge – når du finder Gud som din kærlige far i ham. – Så er det ikke noget du har klaret selv – men så er det helligånds-kraft i dit hjerte. Så er det Jesus-kærlighed – som Ånden har fyldt i din hjerne.

Nu kan det selvfølgelig ikke sættes på en enkelt formel, hvordan kristne genkender Helligånden i deres liv – Det opleves på mange forskellige måder – og forskelligt fra person til person. Og det har også meget at gøre med menneskers forskellige sind.

Men det man kan sige er fælles – er, at oplevelse af Helligånden altid på en eller anden måde vil have noget med Jesus Guds søn at gøre og med Gud vores Fader i Himlen. For Helligånden er altid Guds Ånd og Kristi ånd – ikke bare en eller anden diffus religiøs følelse. Så lad jer ikke narre, når diverse såkaldt spirituelle mennesker, healere, seere, eller hvad de nu kalder sig – taler om energier og ånder og hvad ved jeg. Det har ikke noget med Helligånd at gøre.

Helligånd har altid noget med Jesus Guds søn og Gud vores Fadder i himlen at gøre. Helligånd har altid noget med Jesu ord at gøre og med hans nærvær og kraft. Han i dig – og du i ham – og sammen i Gud vores Far!

For jeg vil ikke efterlade jer faderløse – siger Jesus – Jeg kommer til jer! Det var det løfte han opfyldte den første pinsedag, da han sendte Helligånden til verden – så den tog bolig i alle hans disciple.

Og, det er det løfte – han også nu, hver eneste dag opfylder i alle som tror. Hans Ånd er kommet – og sammen med Ånden også Jesus og Gud vores far. –

Og I er i mig, siger han – og jeg er i jer og I Gud Far i Himlen! Jeres krop er et tempel for Helligånden!

evige, treenige Gud – bor I dig!

Du er aldrig bare – dig selv – men altid Gud og dig – sammen. Overalt, hvor du er. Overalt, hvor du går. I alt, hvad du gør.

Og alt, hvad mennesker gør imod dig, gør de også mod Gud og mod Jesus, som er i dig. Du er aldrig alene – bare dig – Men altid Gud og dig sammen.

Amen!