Gudstjeneste Hasle-Rutsker 24. maj 2020

Her finder du salmenumre og prædiken m.m. fra dagens gudstjeneste i Hasle-Rutsker.

Du kan også se optagelser fra gudstjenesten i Hasle på Hasle-Rutsker sogne på Fasebook. Se under “opslag” eller “videoer”. https://www.facebook.com/417697948407645/videos/282820463120576/

Bedste hilsner Jens Jørgen Rasmussen, sognepræst.

 

Bibeltekster: Joel 3,1-5; Rom 38,31b-39; Joh. 17,20-26

 Hasle kl. 9.00 og Rutsker kl. 10.30

726 Gak ud min sjæl vers 1-4 (Mel. Söderblom).

726 Gak ud min sjæl vers 5-8 (Mel. Söderblom).

308 Helligånd vor sorg du slukke

—–

SOS nr. 320, Der er et håb, som brænder dybt i mig (nok bedst med klaver, men … ??)’

Ved nadveren kun ét vers af 439, O du guds lam.

724 Solen stråler over vang (Mel. M. Nyord)

 Velkommen til Gudstjeneste

Hvor er jeg glad for at vi kan samles! Det er i dag 6. s.e. påske. Teksterne til i dag kan ses i salmebogen på side 1167 i salmebogen og fremefter. I evangeliet til i dag hører vi Jesus bede – bede for alle, der tror.

Vi er jo stadigvæk underlagt nogle betingelser for at samles, ikke hilse med hånd, spritte hænder af, 2 meters afstand i bænkene – 1 meter når I går frem til nadver – m.m.

Lad os hjælpe hinanden med at følge retningslinjerne og samtidig glæde os over at kunne holde gudstjeneste sammen.

Noget af gudstjenesten bliver optaget på video – og vil blive lagt på facebook bagefter. Men vi undgår at filme den enkelte af jer.

Vi skal nu bede sammen.

 Bøn før Prædiken

Gud og fader i Himmelen – vi takker dig, fordi du har knyttet os sammen i Ånden – og har gjort os til ét legeme i Jesus Kristus.

Vi beder dig – fyld os med din kærlighed – så vi viser kærlighed mod hinanden ligesom du har givet os din kærlighed.

Evangelieslæsning, Joh. 17,20-26.

 Prædiken

Ligesom sidste søndag, 5.søndag efter påske – er de her ord af Jesus også en del af den lange bøn han bad, den sidste aften, han var sammen med sine disciple – mens han var synligt til stede i denne verden.

Og jeg må sige, at jeg synes hans ord kan være lidt vanskelige at få hold på. Og jeg tænker, at det måske er fordi de handler om noget usynligt. Og det, som er usynligt er jo ofte lidt mere svært at få hold på – end det som vi kan se med vores øjne.

Sådan er det også, når det drejer sig om fælleskaber.

Det er lettere at forstå, at nogle mennesker har noget til fælles og på en eller anden måde hører sammen, når de sidder sammen, spiser sammen, taler sammen – end, hvis de ikke mødes – og ikke er sammen.

Og det er lettere at se, at kristne har noget til fælles – når de går til gudstjeneste sammen og synger salmer sammen. Lettere at se – end hvis de sidder hver for sig i hver sine huse og lejligheder.

Men det, at det er lettere at se et fælleskab, når mennesker faktisk mødes og er sammen og gør noget sammen – betyder jo ikke, at der ikke ER noget fællesskab, når de ikke er sammen – og når fællesskabet ikke kan ses.

For selve fællesskabet – er jo noget dybere, end det at mødes fysisk og sidde sammen – og gøre noget sammen. – Selve fælleskabet er på en eller anden måde noget usynligt, som binder mennesker sammen – Noget usynligt, som kan få dem til at søge hinandens selskab og tale med hinanden og gøre noget sammen.

Det usynlige kan f.eks. være et interessefælleskab – at gå op i det samme og interessere sig for det samme – f.eks. fodbold, eller kvægavl eller dans, eller hvad det nu er –

Eller det kan være familiebånd der giver fællesskab – Det at vide, at man er søskende – eller børn og forældre – Det er jo også noget man er, når man ikke lige er sammen i samme stue – Det er også noget man er – selvom man ikke kan se det, når man f.eks. befinder sig i hver sin ende af verden.

På samme måde har kristne mennesker også noget usynligt til fælles. Noget usynligt, som binder dem sammen, også når de ikke lige er sammen.

En del af det usynlige er de kristnes tro – At vi alle er fælles om troen på Jesus Guds søn og Gud Fader i himlen. Det er jo ikke noget, som kan ses med det blotte øje – men alligevel noget, der binder os sammen.

Men det usynlige fælleskab mellem kristne er meget mere end de kristnes tro. – Og det er noget, som er meget stærkere og mere holdbart, end det enkelte menneskes følelse af tro.

De kristnes usynlige fællesskab er nemlig først og fremmest Jesus Kristus selv – Gud selv. Det er den levende – usynlige – Jesus Kristus, der binder os sammen.

Det er jo sådan, som jeg også var inde på Kristi Himmelfartsdag, at den opstandne, levende Jesus er nær hos enhver, som tror.

Ja, han omslutter dig på alle sider – og ikke nok med det. Han bor i dig og du i ham –

Hvis du er døbt med kristen dåb – og tror på Jesus – så bor han ikke alene højt hævet i himlen – men også i dig, som tror. Og han er ikke en gud, lang borte – Men en Gud, som er nær – den levende Jesus, der er i dig – og du i ham.

Det er ikke altid, jeg går og tænker på det her – for der er jo så mange ting, man skal gå og tænke på dagen igennem – Men når jeg tænker på det – og standser lidt for det – så synes jeg, det er noget helt fantastisk.

Tænk Jesus, Guds søn – himlen og jordens Herre – bor i os små mennesker og vi lever I ham. Han omslutter os på alle sider – dag ud og dag ind – i mørke – i lys – i modgang – i medgang – i sorg og i glæde.

Han er i dig og du i ham – hvor du end er!

Ikke alene, når du sidder her i kirken og synger salmer. Men også når du sidder derhjemme og ser fjernsyn – når du vasker op – når du sover – når du bliver sur – når du bliver ked af noget – når du begår synder – når du beder om tilgivelse osv. .. Han er i dig og du i ham!

Du kan ikke se det med dine øjne – men ikke desto mindre er det virkelighed.

Og da Jesus jo bor i ALLE troende – og ALLE troende ER i ham –

ER alle troende jo også SAMMEN i ham.

Et legeme i ham, som apostlen kalder det.

Det var det, Jesus bad om den aften der i Jerusalem: Jeg beder for mine disciple – og for alle dem, der kommer til tro på mig ved mine disciples ord – Jeg beder for dem – om, at de alle må være ét!

Og det han bad om – det er jo siden sket – det er blevet til virkelighed: – Helligånden kom – og med én Ånd er alle troende døbte til at være ét legeme – og alle har fået en og samme Ånd at drikke – i Jesus Kristus. –

Så ligesom Jesus og Gud fader er ét – og er sammen i Ånden – sådan hører alle Jesus-troende også sammen med Jesus og Gud – og ER sammen i Jesus og Gud – uanset, hvor de befinder sig i verden.

På den måde hører vi kristne sammen – og er sammen – ikke kun, når det kan ses – ikke kun når det kan føles – men hele tiden – så længe den Hellige Ånd er i os.

Når vi så samles til gudstjeneste – eller til møder – og beder og lytter og synger sammen – så kan man se lidt af det her fællesskab– så bliver det synligt i glimt.

 

Men når vi ikke er sammen, men hver for sig – så kan man ikke så let se det. Men det er stadigvæk virkelighed.

Jesus bor stadigvæk i os – og vi er stadigvæk sammen i HAM – hvor vi end befinder os.

 Tænk på det, næste gang du føler dig alene med din tro – Tænk på det hvis du ikke føler, at Gud er nær – Tænk på det, når ikke kan føle nogen tro i dig slev – eller ikke føler nogen kærlighed.

Uanset, hvad du følerså bor Jesus i dig og du er i ham – dit legeme er et tempel for Helligånden! (1.Kor.6,19).

Dvs. Gud bor i dig – og du er i Gud! Og alle os som tror – er sammen med dig i Gud.

 Amen!

Kirkebøn og velsignelse

Vor Gud og far i Himmelen – og Herre Jesus Kristus! Vi beder dig for alle, der lider under det ene eller andet i legeme eller sjæl. Ræk din hånd ud med lægedom og trøst.

Vi beder dig for corona-situationen, at du må stoppe virusens udbredelse og velsigne genopningen af vores samfund.

Vi beder dig for den kristne ud over hele verden særligt for dem, som forfølges pga. troen på dig. Vi beder dig også for det jødiske folk.

Vi beder dig for de utallige mennesker der lider ondt på så mange måder ud over verden – for hele skabningen, der sukker efter forløsning.

Vi bedermdig for det danske samfund – familier og ægteskaber og for alle, der lever alene. Vi beder dig for for børnene og de unge, og beder dig værne de ufødte børn. – Vi beder dig også for de ældre og gamle iblandt os, særligt for dem nu er isoleret fra deres kære.

Vi beder dig for vores kommune og kommunalbestyrelsen, og for folketinget, regeringen og kongehuset.

Giv dem og os alle fred, velsignelse og nåde – og led os så vi lever i troen på Jesus Kristus indtil han kommer. Amen!

Den apostolske velsignelse:

Lad os med apostelen tilønske hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed,

og Helligåndens fællesskab være med os alle.

Nadverord: Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. (Joh. 17,22-23).