Gudstjenester i kirkerne fra 21. maj

Menighedsråd og præst i Hasle-Rutsker har planlagt gudstjenester i Hasle- og Ruts kirker torsdag d. 21. maj – Kristi Himmelfarts Dag.

Vi har nu fået nøjagtige retningslinjer “fra oven” og en del forhold bliver lidt anerledes, end vi er vant til. Da vi max må lukke hhv. 35 og 32 mennesker ind i Hasle og Ruts kirker foruden personale, vil der blive talt ved døren.

Der bliver nadver ved begge gudstjenester med behørig afstand, håndhygiejne osv. og gudstjenesten som helhed bliver lidt kortere end en normal-gudstjeneste.

Men vi holder altså gudstjenester i kirkerne igen fra på torsdag.

VELKOMMEN!

21. maj – Kristi himmelfarts dag.
Hasle 9.00 gudstjeneste/andagt v/sognepræsten
Ruts   10.30 gudstjeneste/andagt v/sognepræsten

24. maj, 6.s.e. påske, Joh 17,20-26

9.00 Hasle   gudstjeneste/andagt v/sognepræsten

10.30 Ruts gudstjeneste/andagt v/sognepræsten

For jer, som endnu ikke føler jer trygge ved at møde op i kirken vil vi optage  det meste af gudstjenesterne på video, som kan ses på facebook fra samme dag omkring kl.14.00.