Til hjemmegudstjeneste 10. maj

  1. søndag efter påske til 10.05. 2020                                    Bibeltekster: Sl.124; Apg.9,1.-18 ell. 2.Kor.5,14-21; Joh 8,28-36

Gudstjenesten og prædiken findes også på video på Hasle-Rutsker sogne på facebook. OBS, at der denne gang er TO videoer: En med prædiken og en med salmer etc. (Klik på “read more” og derefter på linkene). https://www.facebook.com/417697948407645/videos/3094234347307668/

https://www.facebook.com/417697948407645/videos/535837540460061/

Velkommen til gudstjeneste 4. s.e. påske

De bibelske læsninger til i dag kan ses fra side 1153 i salmebogen.

Jesus ord i dag – handler om frihed. Hvem er virkelig fri?

Trosbekendelsen og Fadervor kan du finde på de to bagester sider i salmebogen.

Hvis du ikke har en salmebog ved hånden, kan du finde salmerne på www.dendanskesalmebogonline.dk – Evangeliet kan du finde på Bibelen online. Det var fra Joh. Ev. 8, vers 28-36.

Salme: 725 Det dufter lysegrønt af græs

Bøn før evangelielæsning:

Gode Helligånd vi beder dig: Væk os af vores egne drømme om frihed – Væk os op til virkelig frihed i Jesus Kristus, Guds søn. Amen!

Evangelielæsning:   Johannes Evangeliet 8, 28-36:

28 Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. v29  Og han, som har sendt mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.« v30  Da han talte sådan, kom mange til tro på ham.

v31  Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, v32  og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« v33  De svarede ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?« v34  Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. v35  Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. v36  Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. v37  Jeg ved, I er Abrahams efterkommere; men I vil have mig slået ihjel, fordi mit ord ikke når ind til jer. v38  Jeg siger, hvad jeg har set hos Faderen; og I gør også, hvad I har hørt af jeres fader.«

Prædiken

Jeg vil tro, at I kender til det der, at man kan blive vækket lige midt i en rigtig god drøm. – Øv, hvor irriterende! Jeg drømte lige så godt – lad mig nu sove! Ja, man kan næsten blive vred over at blive vækket, fra en rigtig god drøm.

Sådan var det også engang, hvor Jesus forsøgte at vække nogen fra en god drøm. De blev vrede på ham. Ja mange af dem forlod ham – for de ville hellere bare sove og drømme videre – end vågne op til virkeligheden.

Men Jesus ville gerne vække dem, for at give dem del i en virkelighed, der var bedre end drømmen.

Den drøm han forsøgte at vække dem fra, var drømmen om frihed! Drømmen om frihed spillede en stor rolle for dem – og i drømmen var de FRIE mennesker! Ikke trælle for nogen.

Og de drømte så godt, så de troede det var virkeligheden.

Men Jesus ville vække dem fra drømmen – for at give dem virkelig frihed.

Og han forsøgte at råbe dem op: Hvis jeg for gjort jer frie, skal I være virkelig frie.

Men de svarede vredt i søvne: Vi er da frie! Hold din mund!

Lige nu råber Jesus også til os:

Hvis jeg får gjort jer frie skal I være virkeligt frie!

Hvad svarer vi? Svarer vi også i søvne:

Ja, men vi ER da friehold din mund!

 Der er i hvert fald ingen tvivl om, at drømmen om frihed også spiller en kæmpe rolle for os i den vestlige verden. Ja, friheden er måske vigtigere for os end livet selv.

Tanken om, at vi er frie selvstændige individer – der kan handle frit – og bestemme vores livsvej selv –  har en enorm kraft i vores bevidsthed.

Derfor kan vi også blive noget så vrede – når nogen eller noget vil begrænse vores frihed –

Og næsten endnu mere vrede – hvis der kommer nogen og peger på, at vi ikke er så frie, som vi går og tror.

Hvis, der kommer nogen og antyder, at den værste fjende af vores frihed måske er os selv.

Det kan godt være at det er nødvendigt, at en del forhold i verden, begrænser vores frihed – for at vi alle sammen kan være her, –

Men at vi hver især ikke skulle være frie mennesker i os selv! – Det provokerer.

At vores tanke og følelsesliv ikke skulle være frit.

At vores overvejelser og beslutninger ikke skulle være vores egne frie valg.

Vi er da oplyste, frigjorte, frie mennesker i sind og ånd!

Men nu prøver Jesus altså at vække os: Hvad nu, hvis der er noget i jer selv, som gør, at I ikke kan handle frit.

Vi tænker måske, at vi danner os vores meninger helt selv og træffer vores valg helt frit – og at vi selvfølgelig vil gøre det gode

 Men nede under overfladen, nede i underbevidstheden er der måske kræfter, som vi ikke helt har styr på. Andre kræfter som påvirker – eller måske ligefrem styrer vores valg?

Det er i hvert fald det, som Jesus mere end antyder, i de mærkelige ord han siger til os i dag: Enhver som gør synd er syndens træl

 Ordet SYND er jo i Jesu mund – en samlet betegnelse for alt, hvad der på en eller anden måde er ondt og ukærligt.

Den der gør noget ukærligt og ondter altså ifølge Jesus – en træl af det onde – og ikke et frit menneske.

Det onde man har gjort – var ikke udtryk for frie valg – men udtryk for afhængighed af noget ondt i hjertet.

Og fremadrettet bliver det onde, man har gjort – en negativ kraft i bevidstheden og påvirker fremtidige handlinger.

Jeg tror egentlig ofte vi mennesker betragter det der, med at gøre noget ondt – eller noget godt – som et frit valg. – Så vi FRIT, kan vælge – om vi vil gøre det gode, eller det onde – eller noget midt imellem.

Men nu siger Jesus til os – at sådan er det ikke – for den der gør det onde – er træl af det onde.

Den ukærlige handling, den onde handling, hvad det end er – er altså noget forfærdeligt klæbrigt stads – Det klæber fast i bevidstheden – hænger ved personligheden – påvirker vores valg.

Man kan ikke bare lige stryge det dårlige væk igen – som man tørrer køkkenbordet af, når man har spildt noget.

– Og når man har gjort noget rigtig dårligt og siger til sig selv: Det vil jeg aldrig gøre igen – så kommer det alligevel tilbage på en eller anden måde – så man igen og ingen gør noget dårligt, ukærligt, ondt.

Selv den dygtige Jesus-apostel, Paulus kendte til det her – Ham der ellers har skrevet så smukt om kærligheden – der udholder alt, tror alt, håber alter størst af alt.

 Han skriver om sig selv: Det gode som jeg gerne vil, det gør jeg ikke – men det onde som jeg ikke vil, det gør jeg

 Og så tilføjer han: Jeg elendige menneske – hvem skal befri mig?

Men heldigvis kender han også svaret på det spørgsmål – For det var nemlig lykkedes for Jesus at vække ham.

Så selvom Paulus kun kendte trældommen i sig selv alt for godt – så kendte han også den frihed, som Jesus giver.

”Gud ske tak – siger han – Jeg skal blive fri pga. Jesus!

Paulus har selv oplevet sandheden i Jesu ord:

Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.

Med Paulus – gik det ret dramatisk tilat han blev vækket fra sin egen drøm om frihed – og oplevede den virkelige frihed – i troen på Jesus. – Paulus havde jo været en voldelig modstander af Jesus, men så mødte han Jesus, den opstandne, i en ret voldsom oplevelse, på vej til Damaskus.

I de fleste tilfælde går det lidt mere stille af – når Jesus vækker et menneske –  Det sker ganske enkelt ved, at man lytter til evangeliet om ham – lærer ham at kende – får tillid til ham!

Hvis I bliver i mit ord – siger Jesus  skal .. I .. lære sandheden at kende – og sandheden skal gøre jer frie! (v.32)

Når vi hører Jesu ord, når vi lærer ham at kende, når vi tror på ham – så er vi virkeligt frie!

Frie fra syndens skyld – fordi Jesus tager al vores skyld på sig.

Frie fra syndens magt i os – fordi Jesus fylder os med Helligånd, som bekæmper vores synder.

Så når vi hører Jesus – og hører Jesus til – så kan vi stå op hver ny morgen og begynde på en frisk. Tilgivne, rensede, retfærdige for Gud! Den klæbrige synd og skyld – har Jesus taget på sig, og vi er frie.

Frie til at gå ud og forsøge at gøre godt og handle kærligt –

ikke for at skulle score point hos andre eller hos Gud – men bare fordi andre har brug for det.

Og hver aften kan vi lægge os til hvile og sove med Guds fred – For Gud ser nådigt på os – Han tilgiver os alle synder, for Jesu skyld – og velsigner os – og værner os mod alt det onde.

Hvis altså Jesus får gjort jer fri – skal I være virkeligt frie!

Amen!

Kirkebøn og apostolsk velsignelse

Herre Jesus Kristus – befri os fra alt, hvad der binder vores hjerter til noget andet end dig. Gør os virkeligt frie.

Vi beder dig for alle sørgende og lidende og lige nu for hele corona-situationen. Tak fordi samfundet nu igen kan åbne mere op. Herre vi beder dig lade pandemien ebbe ud.

Vi beder dig for den kristne kirke iblandt os ud over hele verden, og for de utallige mennesker, som lider ondt på så mange måder. Vi dig beder dig for vort eget samfund og alle mennesker i vort land og i vores kommune. Vi beder dig for folketinget, regeringen og kongehuset og for vores kommunalbestyrelse. Giv dem og os alle fred, velsignelse og nåde – og led os så vi lever i troen på Jesus Kristus indtil han kommer. Amen!

Den apostolske velsignelse:

Lad os med apostelen tilønske hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed,

og Helligåndens fællesskab være med os alle.  

Salme: 58 Jesus frelser og befrier

Sig trosbekendelsen og bed Fadervor  (Findes på de to bagester sider i salmebogen).

Salme: 233 Jesus lever, graven brast