Til hjemmegudstjeneste 3. maj

  1. søndag efter påske 3. maj 2020

Tekster: 2. Mos. 3,1-7 og 10-14; Apg.4, 7-12 / Hebr. 4,14-16; Joh. 14,1-11

Gudstjenesten findes også på video på Hasle-Rutsker sogne på facebook: (Klik på “read more” og derefter på linket).

https://www.facebook.com/417697948407645/videos/648286259358272/

 Velkommen til gudstjeneste 3. s.e. påske

De bibelske læsninger til i dag kan ses fra side 1143 i salmebogen.

I dag vil vi også sige trosbekendelsen sammen. Hvis du ikke kan den udenad – kan du finde den på den næst bageste side i salmebogen.

Hvis du ikke har en salmebog ved hånden, kan du finde salmerne på www.dendanskesalmebogonline.dk – og Evangelieteksten fra Joh. Ev. kap. 14, vers 1- 11 kan du finde på Bibelen online fra Det danske bibel-selskab. Det var fra Joh. 14,1-11.

Salme nr. 402 vers 1- 4, Den signede dag

Bøn (Kollekt fra salmebogen side 1140).

Trosbekendelsen siges …

Salme 402 vers 5 – 7

Bøn før evangelielæsning.

Herre Jesus Kristus – Du har sagt, at vi ikke behøver forfærdes og være bange! Herre hjælp os at stole på dig – og finde vejen fra døden til livet!

Evangelium:

Læs fra Alterbogen, 3.s.e. påske, anden række.

Dette hellige evangelium skriver Ev. Johannes ..

 Prædiken

Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud og tro på mig!

Siger Jesus!

Det er gode ord midt i en krisetid, som den vi befinder os i lige nu. For hvordan skal det gå alt sammen. Bliver jeg selv ramt af corona – dør jeg måske selv af den – eller dør nogle af mine kære? –

Og hvad med alle følgevirkninger – økonomisk tilbagegang – øget arbejdsløshed – mangel på varer – øget fattigdom – politisk uro – osv…  Der er grunde nok til at blive bange –

Men midt i det hele lyder så Jesu ord: Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud og tro på mig!

Ja, men …. giver det mening at citere de ord af Jesus –  i forhold til corona-epidemien? Har Jesus noget som helst at gøre med den – og kan han gøre noget ved den og alle dens ødelæggelser?

Ja, det tror jeg han kan – for Jesus er jo ikke bare en afdød tømrersøn, der levede i begyndelsen af det første årtusind –

Han er Guds søn, der lever den dag i dag –

Ja,han er GUD selv iblandt os.

Han og Faderen er et – så den der har med Jesus at gøre har også med Gud selv at gøre. Himmelens og jordens skaber.

Så når Jesus siger: Vær ikke bange – men tro på mig! Så er det Gud selv, der siger det – Og hvis ikke Gud selv kan have noget med coronakrisen at gøre – så ved jeg ikke, hvem der kan!

Jeg vil IKKE sige, at coronakrisen er en straf fra Gud – for det aner jeg ikke noget om –

Men jeg kan heller ikke sige det modsatte – at den IKKE er straf – for det aner jeg heller ikke.

Hvad jeg derimod KAN sige, det er, at Gud er Gud – og Gud er Herre over alt, hvad der sker – også over corona-virussens udbredelse.

Den breder sig ikke mere, end han tillader, og den stopper, hvis han byder det!

Derfor giver det i allerhøjeste grad mening, at citere Jesus – og tro på ham – også i forhold til coronasituationen: Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud og tro på mig!

For Jesus har ikke alene medfølelse med os i vores lidelser – og har ikke alene mærket vores lidelser på sin egen krop – men han er også GUD – og har magt over lidelsen. –

Så vi bliver ikke syge og dør ikke uden han tillader det –

og hvis han byder det, så bliver vi raske.

Så vær ikke forfærdede pga. corona – men bed til Gud og Jesus og tro på dem! For dig selv og for dine kære – og for hele verden!

For Gud er Herre – og har magt over alle ting.

Og følg så i øvrigt de anvisninger, som vores regering giver os.

De er jo indirekte også fra Gud.

Men nu var de her ord af Jesus jo naturligvis ikke talt direkte ind i vores coronakrisetid.

 

Faktisk blev de talt ind i en endnu værre krise for os mennesker.

En krise, som ikke blot varer et år eller to. En krise, som ikke blot handler om liv eller død i denne verden.

Men en krise, som handler om liv i al evighed – eller død – i al evigehed.

For en ting er det jo, at vi skal dø en dag – Det skal vi jo alle sammen – Hvis ikke af corona – så af noget andet – Vi skal alle dø en dag. – Det er én ting!

Noget andet er det, hvor vi går hen, når vi dør?

Det spørgsmål rummer en langt værre krise.

Er der mon plads i Himlen – og vil vi nå frem til Guds Paradis?– Kan vi finde vores plads – i det evige liv?

Eller havner vi udenfor i dødens verden – i undergang – i fortabelse?

Det var dén krise Jesus talte ind i – da han sagde:

Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud og tro på mig!

Vi behøver altså ikke være bange for, om vi kan få lov at komme i Himlen – For der er masser af plads – Der er pladser parate til alle!

Det har Jesus sørget for. Han har gjort en plads parat til hver og en. –

 Og efter han har gjort det, kommer han nu – og siger kom!

 Kom nu og tag imod din plads! –

For hvad nytter det, at der er en plads parat til dig, hvis du ikke vil komme og tage imod pladsen, og slå dig ned og leve i Guds evige rige! Hvad nytter det hele så? Så får du alligevel ikke del i Guds rige? Så havner du alligevel uden for – hvis du ikke vil have pladsen.

Men selv, hvis du gerne vil komme og tage din plads – så er det måske ikke så enkelt. – For hvordan går det til? – Hvordan gør man?

Hvordan skal vi finde vejen – spurgte en af Jesus´ disciple, Thomas? Vi ved jo ikke, hvor vejen til Himmerige går!

Vi kan ikke se så langt. Hvordan kan vi så finde ud af det?

Ikke noget problem, svarer Jesus, bare følg mig!

Bare følg mig – for jeg er vejen!

Det burde altså ikke være noget problem – at finde vej til Himmerige – Det er bare at følge Jesus og tro på ham.

Et problem er det derimod, hvis du ikke vil tro på Jesus – men hellere følge helt andre veje –

For der er kun én vej, der fører til Himmerige – og til den plads som der er parat til dig. Og den vej er Jesus!

Jeg er vejen” – siger han! Og der ER IKKE andre veje!

Alle andre veje ender blindt. De kan være nok så smukke – og fascinerende undervejs, men de ender ved afgrundens rand.

Ingen når frem til Gud Fader – ad andre veje, end Jesus.

Det her udsagn af Jesus – ingen finder frem – uden ved mig, er et anstødssten for mange mennesker.

Hvordan kan han tillade sig at være så eksklusiv?

Det er jo en nedvurdering af alle andre religioner?

Og jeg kan sådan set godt forstå, dem der forarges over Jesus – når han er så eksklusiv i forhold til andres tro. – Det virker da noget selvhøjtideligt – og fordømmende over for andre.

Men anstød eller ej – så er det bare sådan det er! Det tror jeg på! – Der ER kun én eneste vej over afgrunden mellem Gud og mennesker. Kun én eneste vej gennem døden til Himmerige –

Og den vej – er Jesus!

Og jeg vil stærkt opfordre enhver til – at springe ud af forargelsen – og springe ud på vejen med Jesus!

Han er den vej som er der – mellem dig og Guds Rige.

Den ligger der lige foran dig – Vejen – Jesus! –

Tag nu det første skridt ud på den – og sig ham tak!

Tak ham for pladsen, der er parat til dig!

Tak ham for, at han vil føre dig derhen!

Og følg ham så, hvor han leder dig!

Så når du helt sikkert frem!

For Jesus viser dig ikke bare i retning af vejen – peger ikke bare og siger – den vej skal du gå!

Nej – han er selv vejen – som du skal følge – og han følger dig hele vejen.

Han kommer til dig – og siger kom med! For han vil, at du skal være, hvor han er – for han elsker dig – og vil give dig evigt liv.

Grib nu hans hånd – for han rækker ud efter din!

Omfavn ham – for han vil så gerne tage dig i favn.

Og han er aldrig langt væk fra digmen ganske nær! Måske er du i denne tid isoleret fra andre – Men du er aldrig isoleret fra Gud!

Men han er hos dig – uanset, hvor du er. Hjemme i din stue. – Inde i dit kammer – Inde på sygestuen på hospitalet.

Han er hos dig – og du er i hans hænder.

Også når du er savner dine kære – også når du er bange for smerterne, og bange for at dø.

Han er der for at favne dig med sin kærlighed – og han siger:

Kom nu med mig! Jeg er vejen!

Så kom da – og sig ham tak – og ja, tak! –

Ja, Herre Jesus – tag også mig – med hjem i Guds Himmerige!

Amen!

Kirkebøn og velsignelse

Vor Gud og far i Himmelen – og Herre Jesus Kristus! Vær du vores hyrde og hjælp os at høre og følge dig. –

Vi beder dig for alle, der lider under det ene eller det andet – for alle der bærer på sygdom,sorg eller andre tunge byrder.  –

Lige nu beder vi dig særligt om hjælp mod den verdensomspændende epedemi med coronavirus. Vær du nær med din hjælp og  trøst, hos alle der rammes, ræk din hånd ud med lægedom og stop sygdommens udbredelse.

Vi beder dig for den kristne kirke iblandt os ud over hele verden, særligt for dem, som forfølges pga. troen på dig. Vi beder dig for det jødiske folk.

Vi beder dig for de utallige mennesker ud over verden, som lider ondt på så mange måder – for hele skabningen, der sukker efter forløsning.

Vi dig for det danske samfund – for alle, der lever alene og for familier og ægteskaber, for børnene og de unge, og for de ufødte børn. Vi beder dig også for de ældre og gamle iblandt os, særligt for dem som ikke kan få besøg af deres kære.

Vi beder dig for hele vores samfund med alle institutioner og for ledelse og økonomi og arbejdsforhold.

Vi beder dig for vores kommune og kommunalbestyrelsen, og for folketinget, regeringen og kongehuset.

Giv dem og os alle fred, velsignelse og nåde – og led os så vi lever i troen på Jesus Kristus indtil han kommer. Amen!

 Den apostolske velsignelse:

Lad os med apostelen tilønske hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed,

og Helligåndens fællesskab være med os alle.  

 

Salme 62 Jesus det eneste

Bed Fadervor og læs/citer velsignelsen.

Herren velsigne dig og bevare dig!

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

Salme nr. 52 Du Herre Krist