Glædelig påske! Hjemmegudstjeneste …..

Hasle og Rutsker Kirker ønsker alle en glædelig påske! —

Klik på “read more” og find video med salmer, læsninger og prædiken til påskedag!   Tilgængelig fra lørdag aften.

https://www.facebook.com/417697948407645/videos/661018207991911/

Eller du kan læse prædikenen her:

Påskedag 12. april 2020 – til hjemmegudstjeneste

Dette skriv er tænkt som en hjælp til at holde gudstjeneste derhjemme. Nu, hvor vi ikke kan samles fysisk i kirken er det jo godt, at det går an at holde gudstjeneste derhjemme i familien – eller helt alene, hvis du bare er dig selv derhjemme.

Selvom vi ikke kan være fysisk sammen i kirkens hus så er vi jo stadig sammen i Ånden. – Og ved at holde gudstjeneste derhjemme kan vi blive mindet om, at vi ikke er alene om troen. Vi hører stadig sammen som ét legeme i Helligånden, selvom vi sidder i hver sin stue. 

Velkommen til gudstjeneste påskedag 2020.

Vi vil glæde os over, at Jesus har besejret synd og død – og det ikke blot er en drøm – men den rene skære virkelighed.  De bibelske læsninger kan findes fra side 1122 i salmebogen.

Bed en bøn om at Gud må være og blive hos dig/jer og tale sit ord til dig/jer.

Syng salmen: 234 Som forårsolen morgenrød

Læs en af de bibelske læsninger fra GT eller NT: Sl. 118,13-18 eller 1.Pet.1,3-9; Side 1122 i salmebogen.

Syng fra salmebogen nr. 242 I den gamle salmebog er det nr. 208

Bøn før evangelium: Herre Jesus Kristus, tak at du gik i døden for vores skyld og overvandt synden og døden for os. Herre hjælp os at tro, at du lever, selvom vi ikke kan se dig med vores øjne. Hjælp os at længes og håbe og tro – til du en dag åbenbares og vi skal se dig, som du er. Amen!

Evangelielæsning: Matt.28,1-8

Prædiken

Påskedag! En skøn dag! En herlig festdag i kirken. Ja den største hele året. For her fejrer vi livets triumf over døden.  Han var død – men se han lever!

Og vi skal leve med ham. Ikke blot en stakket stund mellem vugge og grav – men i al evighed.

Midt i denne verden med så megen angst og sygdom og død glæder vi os over, at der kommer en dag, hvor døden er passé. En dag efter døden, hvor livet har sejret for evigt – Og den dag, skal der kun være liv foran os – liv og liv og liv i en uendelighed.

Og vi tør tro på det, fordi han var død, men blev levende igen. Som han stod op fra de døde – skal vi en dag stå op. Det skete med ham – så kan det også ske med os alle.

Men hvad så, hvis han i virkeligheden slet ikke stod op fra de døde?

Hvad nu, hvis man en dag finder en grav i Jerusalem, hvor man med sikkerhed kan sige, at det er knoglerne fra Jesus fra Nazaret, som ligger der?

Nogle teologer og præster vil sige, at det ikke betyder så meget – for det afgørende er ikke, om Jesus sådan rent legemligt er blevet levende igen – men det vigtigste er, om vi tror på opstandelse.

Jeg må sige, at jeg godt kan forstå, at man kan have svært ved at tro, at Jesus virkelig blev levende igen med hud og hår – for det synes jeg også selv kan være svært.

Men jeg kan ikke forstå, at ma kan påstå at det er nærmest ligegyldigt.  For jeg synes det gør en verden til forskel – om det det faktisk er sket eller ej.

Det er jo forskellen mellem drøm og virkelighed. Og den forskel er jo på ingen måde ligegyldig. Når man ligger der om natten og drømmer et eller andet, så er det da slet ikke ligegyldigt, om det er drøm eller virkelighed. –

Hvis man vågner efter et mareridt og ligger og kommer til sig selv – så er det da dejligt, at blive klar over, at det bare var noget man drømte. Eller hvis man vågner efter en rigtig dejlig drøm – så er det da ærgerligt, at det blot var en drøm.

Ingen af os kan være i tvivl om, at der er afgørende forskel på, om det vi oplever, er noget vi drømmer eller noget der sker i den virkelige verden.

Og sådan er det da også med Jesu opstandelse. Det er overhovedet ikke ligegyldigt om han virkelig stod op fra de døde – eller det blot var noget hans disciple digtede eller drømte.

Hvis det ER sket i virkeligheden, så ER det jo en fuldstændig omvæltning af vores almindelige snusfornuftige opfattelse af liv og død.

Så viser det jo fuldstændig tydeligt, at døden ikke er slutpunktet for et menneskes tilværelse – men mere et kolon før evigheden. Så peger det jo i retning af, at vi alle sammen skal opleve nyt liv efter døden.

Og det ER jo sket i virkeligheden!

Det kan godt nok ikke bevises – for den slags kan jo ikke efterprøves og bevises videnskabeligt. Det er umuligt. Men det er til gengæld overordentlig godt bevidnet. Og hvis noget er tilstrækkeligt godt bevidnet, så er det jo fuldt ud troværdigt, også selv om det ikke kan bevises med tekniske data.

Der var formodentlig ingen, der så Jesus gå ud af graven. I så fald har de i hvert fald ikke fortalt om det.

Men der var en hel del, der så at graven var tom – og så at de ligklæder Jesus havde haft på lå tilbage. Hvorfor skulle nogen have taget ligklæderne af ham, hvis de ville flytte liget?

Og så var der flere, der så engle og hørte dem sige, at han var blevet levende igen.

Men det allerstærkeste vidnesbyrd har vi fra de mange mennesker, der så Jesus i levende live – efter han havde været død. I 40 dage viste han sig for dem, han havde udset sig til at være vidner om hans opstandelse – Ved en enkelt lejlighed viste han sig for mere end 500 mennesker på én gang.

Og en hel del af dem, så ham ikke bare, de rørte også ved ham for at blive sikre på, at han ikke var et spøgelse. Og ved flere lejligheder spiste og drak han sammen med dem.

Hvordan skulle så mange sobre, tydelige vidner kunne tage fejl?

Efter den første overraskelse og chokket – var de i hvert fald ikke selv i tvivl om, hvad de havde set.

Senere udholdt mange af dem, både hån og spot og tortur for den overbevisning, at Jesus var blevet levende igen. – Hvorfor i alverden skulle de have udholdt al den lidelse, hvis ikke de vidste, at deres vidnesbyrd om Jesus var sandt? Mange af dem holdt fast ved deres vidneforklaring om Jesus – selvom det kom til at koste dem livet.  Af de 12 nærmeste apostle (Paulus medregnet) led formodentlig de 11 martyrdøden pga. deres tro på

Hvad ville de mon sige, – dem, som satte livet på spil for troen på Jesus – Hvad ville de mon sige, hvis du sagde til dem, at det ikke betyder noget, om han virkelig stod op fra de døde? Paulus skriver sådan her: Hvis døde ikke opstår –  hvorfor udsætter vi os så for fare hvert øjeblik? … Hver dag dør jeg. Og hvis det kun var med et menneskeligt håb, jeg kæmpede med vilde dyr .. , hvad gavnede det mig så? (1. Kor, 15,30-31). Og et andet sted: er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker. (1. Kor. 15,18-19).

Jo, sandelig betyder det noget – om Jesus virkelig op fra de døde! – Det betyder ALT – både for vores personlige tro, og for hele verden – Ja, for alle mennesker til alle tider. Hvis det ikke skete i virkeligheden – så er vores smukke ord om evigt liv kun et forfængeligt håb – en dejlig drøm, der fordufter i mødet med døden.

Og vel kan det være dejligt, når man drømmer noget rigtig godt – men det er unægtelig meget bedre, når virkeligheden er så god, så man tror at man drømmer, og så finder ud af, at det faktisk er virkelighed.

Og sådan kan man godt sige, at det er med Jesu opstandelse. Det er så godt, så det er svært at tro, at det er mere end en drøm. Men det er det altså – Han blev ikke i graven. Han blev levende igen og lever nu.– Han har brudt dens magt! Han har sejret over døden! Hans lemlæstede, kolde, døde krop begyndte at blive varm igen, blodet begyndte at strømme, han rejste sig op, han lagde ligklæderne fra sig og gik ud af graven!

Så nu ved vi, at livet ikke slutter med døden – men for alvor begynder dér i opstandelsen. –

Vi ser det endnu ikke med vores øjne – Vi mærker det endnu ikke med vores hænder –

Men en dag skal vi se det – og røre og føle det – i hele vores ny-skabte krop. For ligesom han stod op fra de døde skal vi opstå. Og når det sker, vil han dømme alle retfærdigt (Hebr. 9,27) – og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade Jesus opstå fra de døde.« (Apg. 17,31).

Derfor befaler Gud nu, – at vi alle og alle vegne skal vende os om til Jesus. Omvende os og bede om hans nåde og tilgivelse. Den, der hører mit ord – siger han – og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. (Joh. 5,24). Så Kom da til ham, – den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud (1.Pet.2,4).

Kom da til ham – for den der kommer til ham, vil han aldrig støde fra sig igen. Tvært imod! Han vil tage dig i favn og give dig del i det herlige evige liv – I Guds fuldendte rige.

Og knib dig bare i armen! Det ER ikke en drøm – men den reneste pureste virkelighed. Jesus lever og vi skal leve med ham! Amen!

Syng salmen: 233 Jesus lever, graven brast. I den gamle salmebog er det nr. 202

Bed Fadervor

Syng salmen: 240 Dig være ære

Tak for fælleskabet om ordet og bønnen – og rigtig god dag!

Bedste hilsener Jens Jørgen Rasmussen, sognepræst.

 

Trøsteord til påskedag

  1. Mens de talte om dette, stod han midt iblandt dem, og han siger til dem: “Fred være med jer!” (Luk 24,36)

 

  1. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? (1. Kor 15,55)

 

  1. Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus! (1. Kor 15,57)

 

  1. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: “Jeg har set Herren,” (Joh 20,18)

 

  1. Jesus sagde til ham (Thomas): “Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.” (Joh 20,29)

 

  1. Er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. v (Rom 6,5)

 

  1. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham.

 

  1. v9 Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør; døden er ikke herre over ham mere.

 

  1.  »Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte,« og det ord er troens ord, som vi prædiker. (Rom 10,8)