Til hjemmegudstjeneste Langfredag 10.04.2020

Klik på “read more” og find video med salmer, læsninger og prædiken til langfredag via Hasle-Rutsker-sognes facebookside, “opslag”. Tilgængelig fra fredag morgen.

https://www.facebook.com/417697948407645/videos/1117156055317111/

Eller læs prædikenen her:

Prædiken til langfredag

Hvordan kan beretningen om en forfærdelig henrettelse være evangelium? Godt budskab. Det lyder mærkeligt!

Og der er noget meget gådefuldt ved det – så gådefuldt, så apostlen Paulus senere kalder det en form for dårskab.

Korsets dårskab – Guds dårskab.

Men der er det ved det, skriver han så, at selv Guds dårskab er visere end menneskene – Så u-vise er vi mennesker i forhold til Gud – så guds dårskab er mere vis – end vores klogskab.

Og den Guds ”dårskab” som kom til udtryk, da Jesus døde på korset – den er nede under overfladen – så vis og klog, så den har kraft til at frelse alle mennesker. –

Det er kun for den, der lukker sig selv ude – det tager sig ud som dårskab – Det gør det ikke, for alle som tror.

For alle, som tror – er det, der sker på korset – en Guds kraft til frelse – Dvs. til evigt liv. – Dvs. en kraft, der kan tilgive alle menneskers synder, en kraft, der kan rense os mennesker for alle uretfærdige gerninger, ja sejre over vores død og dom.

Men hvordan hænger det sammen? – Hvordan kan én mands død på et kors betyde så meget liv og herlighed for så mange andre?

Ved at betragte de to mennesker, som blev korsfæstede sammen med Jesus – kan vi måske få et glimt af gådens pointe.

”Også to andre forbrydere førtes med ud for at blive korsfæstet sammen med ham”.

Der stod altså ikke bare ét kors der ude på henrettelsespladsen, men tre kors. Jesus hang på det ene – og så på de to andre hang to forbrydere – Hvad de så end var dømt for.

Og rundt omkring dem stod der en skare af tilskuere. Mange af tilskuerne hånede Jesus og råbte smædeord til ham. – Det gjorde også den ene forbryder, selvom det må have været svært for ham at tale – når han selv hang på et kors –

Men han skreg eller talte til Jesus og sagde: Påstod du ikke, at du var Kristus! – Så frels dig selv og os!

Jesus sagde ikke noget til sit forsvar – men det gjorde derimod den anden korsfæstede forbryder. Han tog Jesus i forsvar – og satte den først i rette – og fordømte sig selv:

Vi får kun løn som forskyldt – sagde han – vi fortjener at dø, for det vi har gjort (Måske havde selv dræbt nogen?).

Men Jesus har intet ondt gjort! sagde han så. – Og så bad han til Jesus: Jesus husk på mig, når du kommer i dit rige!

Og hvad fik han som svar? Hvad svarede Jesus på den beskedne bøn? Husk på mig! – Send mig en venlig tanke fra den himmelske verden. Hvad svarede Jesus?

Jo, jeg skal nok prøve at huske dig – jeg skal nok sende dig en venlig tanke – og en sms en gang imellem? Nej, hvad svarede Jesus?

Du skal ikke bare få en venlig tanke fra Himmerige – men du skal selv med derind! – ”I dag skal du være med mig i Paradis”.

Se dér – i de to forbryderes – meget forskellige tilgang til Jesus – der ligger noget af korsets gåde.

Den første fordømte Jesus og hånede ham.

Den anden fordømte sig selv og bad Jesus om hjælp.

Den første – må vi formode døde med sin mangel på tro og med hån mod Jesus på læben – og han fik løn som forskyldt.

Den anden døde med håb og tro – og fik evigt liv – som en gave af Gud. For Jesus tilgav ham al skyld.

Forskellen mellem dem, var ikke – hvad de havde gjort i løbet af livet – De var begge grove forbrydere – formentlig mordere –

Forskellen var, hvad de gjorde med deres liv – i forhold til Jesus – der sammen med Jesus i døden. Om de hånede ham – eller bad ham om hjælp. Om de så at han ikke hang der for sin egen skyld, eller bare troede at han var en forbryder som dem selv.

De var begge to lige store forbrydere – men den ene ville ikke være ved det og hånede Jesus.

Den anden så godt, at Jesus ikke døde for sin egen skyld – og bad Jesus om hjælp – Husk på mig Jesus!

Og Jesus tilgav ham al skyld og gav ham plads i Guds Paradis.

Og lige i det her punkt – er vi inde ved kernen i korsets gåde.

I det at Jesus hang der – uskyldig for sin egen del – Men skyldig for andres skyld –

Han bar vores synder – os til fred kom straf over ham!

Lige i det punkt er vi inde ved nerven i gåden – Han hang der for andres skyld – døde i andres sted.

Så hang de da der – de tre mænd på tre kors.

De to var fordømte – den tredje var ren og retfærdig.

Hvem var de fordømte – og hvem var den rene?

Den første forbryder hang der og var fordømt for sin egen skyld.

Jesus hang der og var fordømt for alle menneskers skyld.

Og så var der den anden forbryder – Han hang der og var uskyldig for Gud – frikendt, retfærdig og ren – tilgivet af Gud:

I dag skal du med ind i Paradis!

Ikke fordi han var bedre end den første forbryder – men blot fordi han med sin bøn log sin tro – lod Jesus fjerne skylden for alle sine synder.

Nu er spørgsmålet så til enhver af os – som hører om det her:

På hvis kors vil du helst hænge med dit liv og med din din død, når den kommer til dig?

Vil du dø som den første forbryder – med spot på læben mod Jesus?

Eller vil du ikke hellere dø, som den anden, han der godt kunne se sin egen skyld – og bad Jesus om hjælp?

Den anden var ikke et bedre menneske end den første – men han døde ren og retfærdig – blot fordi han bad Jesus om hjælp –

Jesus som bar alle hans synder og tog al hans skyld på sig.

Så vil jeg da opfordre enhver som hører det her – evangeliet til langfredag – ordet om korset – Opfordre enhver til at bytte spotten og ligegyldigheden ud med bønnen: Jesus husk på mig i dit rige!

Tilgiv også mig alle synder – og giv også mig del i Guds paradis. Så vil han også svare dig: I dag skal du være med mig i Paradis!

Amen!