SAMMEN I ÅNDEN

Til alle brugere af kirkerne i Hasle og Rutsker.

Det er mærkeligt ikke at kunne samles til gudstjeneste om søndagen og andre arrangementer. Jeg savner fællesskabet og at se jer alle. Heldigvis kan vi jo fortsat kommunikere via internettet og telefonen og I er meget velkomne til at kontakte mig når som helst. Måske kommer der også hen ad vejen noget mere på vores hjemmeside www.haslerutsker.dk og/eller på facebooksiden ”Hasle-Rutsker sogne” – indtil vi, forhåbentlig snart, kan mødes til gudstjeneste igen.

Jeg synes det er en stor hjælp i den nuværende situation, at vi har de elektroniske medier til at holde kontakten. Men så i morges kom jeg til at tænke på noget, der er endnu bedre – Ja, noget helt fantastisk.

Selvom vi for tiden kun kan mødes på internettet og via telefonen og ikke være fysisk sammen i kirken – så er vi jo stadig åndeligt sammen. Godt nok, er vi nødt til at sidde hver for sig rundt i vores huse og lejligheder – men i Ånden er vi stadig sammen. Nemlig i Guds hellige Ånd.

Og det er helt konkret ment. Guds hellige Ånd er jo ikke blot en luftig følelse i vores hjerter – men Jesu Kristi egen Ånd – som tog bolig I os, da vi blev døbte og troede på Herren Jesus. Vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke. Sådan skriver apostlen Paulus om kristnes fælleskab. 1. Kor.12,13.

Så lever vi altså ikke bare hver for sig i hver vores huse, men – i Jesu Kristi Ånd, som bor i os, – er vi sammen alle sammen. Prøv at tænke på det søndag formiddag, når vi skulle have været fysisk sammen i kirken. Tænk så på, at vi faktisk alligevel er sammen i Ånden, selvom vi ikke kan se hinanden. Og lad os så, mens vi sidder i hver vores huse – sammen i Ånden bede til Gud, lovsynge Gud og lytte til/læse hans ord. Og lad os bede for hinanden og for hele vores samfund. Lad os bede om begrænsning af epidemien, om ressourcer på hospitalerne, om helbredelse af de ramte. Og lad os som altid – først og fremmest – bede om, at Guds rige må komme og være iblandt os. Nu midt i denne mærkelige tid, og når hverdagen vender tilbage, og helt indtil Jesus kommer igen og gør alting nyt.                                                                                                                              Jens  Jørgen Rasmussen, sognepræst.