VELKOMMEN til Gudstjeneste

Velkommen til gudstjenester søndag d. 8. marts.

Kl. 9.00 i Ruts Kirke, med barnedåb og Kirkekaffe efter gudstjenesten.

Kl. 10.30 i Hasle Kirke, hvor Hasle-Rutsker Kirkekor medvirker.