Minikonfirmander

Minikonfirmanderundervisnngen er for alle børn, som går i 3. Klasse på Svartingedal Skolen eller som bor i Hasle, Rutsker, Rø og Klemensker sogne. Det er for alle børn, uanset om man er døbt eller ej. Det vigtigste er, at man er nysgerrig og har lyst til at være med.

Det foregår en dag om ugen lige efter skoletid i kirken og i konfirmandlokalet eller på skolen. Gennem leg, fortælling, oplevelser og andre aktiviteter læres noget om Gud, tro, bibel, kirkeliv m.m.

Det er sognemedhjælperen, der normalt står for undervisningen.