Rutsker Menighedsråd

FORMAND, KONTAKTPERSON, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN
Tofteløkken 11
Hasle
3790 Hasle
Tlf. 2480 6268

NÆSTFORMAND og SEKRETÆR
Vystebyvej 2
Rutsker
3790 Hasle

KIRKEVÆRGE(RUTS KIRKE)
Vang 10
Vang
3790 Hasle
Tlf. 5696 9005 / 3042 9006

KASSERER
Rutsker
3790 Hasle
REGNSKABSFØRER
Karin Pihl
Tlf. 5120 6302

MENIGT MEDLEM
3790 Hasle

SOGNEPRÆST (KIRKEBOGSFØRER)
Storegade 44
3790 Hasle
56964009