Medarbejdere

Kirkekontorets sekretær
Hanne Landberg
Træffes tor. kl. 9 – 13
Tlf. 5696 4009

Træffes tirsdag kl. 9 – 13 på tlf. 5695 3295

E-post: hala@km.dk

Graver (Hasle)
Preben Sommer
Træffes tir.-fre. på kirkegården på Fælledvej
Fridag mandag
Tlf. 5696 5115 / 2345 7683
E-post: haslekirkegaard@mail.dk

Graver (Rutsker)
Michael Sander
Træffes på Rutsker kirkegård, bedst tir. – fre. kl. 8 – 9, eller efter aftale
Tlf. 5185 5916
E-post: rutskirke@gmail.com

Kirkesanger
Aase Houler
Tlf. 5697 0109

Sognemedhjælper
Anne Marie Hinge
Mobil: 5151 0945
E-post: sognemedhjaelper.hr.kr@gmail.com

Organist
Vakant