Hasle Menighedsråd

FORMAND OG FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN
Filip Ambrosen
Julegade 2C
Hasle
3790 Hasle
Tlf. 6051 5989

NÆSTFORMAND
Hans Ole Jensen
Damløkkevej 11
Hasle
3790 Hasle

KASSERER/REGNSKABSFØRER
Julegade 2 A
Hasle
3790 Hasle

KIRKEVÆRGE
Simblegårdsvej 26
Klemensker
3790 Hasle
Tlf. 5696 2808

 SEKRETÆR
Mie Sonne Keseler

KONTAKTPERSON
Bykærvej 14
Hasle
3790 Hasle
 SUPPLEANTER
1) Kennet Johansen
2) Lisbeth Wellejus

SOGNEPRÆST (KIRKEBOGSFØRER)
Storegade 44
3790 Hasle
 56964009