Hasle Menighedsråd

FORMAND, KONTAKTPERSON, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN
Damløkkevej 11
Hasle
3790 Hasle
Tlf. 5696 4566

NÆSTFORMAND
Filip Ambrosen
Julegade 2C
Hasle
3790 Hasle

KASSERER/REGNSKABSFØRER
Julegade 2 A
Hasle
3790 Hasle

KIRKEVÆRGE
Simblegårdsvej 26
Klemensker
3790 Hasle
Tlf. 5696 2808


MENIGT MEDLEM
Bykærvej 14
Hasle
3790 Hasle
 SUPPLEANTER
1) Kennet Johansen
2) Lisbeth Wellejus

SOGNEPRÆST (KIRKEBOGSFØRER)
Storegade 44
3790 Hasle
 56964009