Gudstjenester

dsc03103

 

FEBRUAR

25. – 2.s. i fasten, Mark 9,14-29
Ruts 9.00 Kirkekaffe
Hasle 10.30
* Indsamling til KLF Kirke og Medier

MARTS

4. – 3.s. i fasten, Joh 8,42-51
Hasle 9.00 Kirkekoret medvirker. Kirkekaffe
Ruts 10.30

11. – Midfastesøndag, Joh 6,24-35
Hasle 10.30 Finn Kappelgaard
Ruts  Fælles i Hasle

 

* Indsamling i begge kirker

Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.
Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45 ved præsten fra Hasle eller Nyker.
Der er kaffe på kanden fra kl. 10.15. ældre fra byen og pårørende til beboere er også meget velkomne.

Transport til og fra gudstjenester og møder

Kirkebil:
Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte “kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene.
Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.
Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301.
Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke.
Kontakt menighedsrådsmedlem Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.