Gudstjenester

dsc03103

 

APRIL

27. – Bededag, Matt 7,7-14
Hasle  10.30 Jakob Houler
Ruts    Fælles i Hasle

29. – 4.s.e. påske, Joh 8,28-36
Ruts   9.00
Hasle 10.30

MAJ

6. – 5.s.e. påske, Joh 17,1-11
Ruts    10.30
Hasle  Fælles i Ruts
Kirkefrokost og fælles menighedsmøde efter gudstjenesten

10. – Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53
Ruts      9.00
Hasle  10.30

13. – 6.s.e. påske, Joh 17,20-26
Hasle  9.00
Ruts   10.30

20. – Pinsedag, Joh 14,15-21
Ruts      9.00
Hasle  10.30
* Indsamling til FDF Hasle-Rutsker

21. – 2. pinsedag, Joh 6,44-51
Hasle  Fælles i Kyllingemoren 10.30
Ruts    Fælles i Kyllingemoren 10.30

27. – Trinitatis søndag, Matt 28,16-20
Hasle   9.00 Jørgen Bratkov
Ruts     Fælles i Hasle

 

* Indsamling i begge kirker

Hvor intet andet er anført holdes gudstjenesten af sognets præst.
Plejecenter Toftegården
Gudstjeneste hver fredag kl. 10.45 ved præsten fra Hasle eller Nyker.
Der er kaffe på kanden fra kl. 10.15. ældre fra byen og pårørende til beboere er også meget velkomne.

Transport til og fra gudstjenester og møder

Kirkebil:
Alle bosiddende i Hasle og Rutsker sogne, der ikke selv er kørende, er velkomne til at benytte “kirkebil” til gudstjenester og møder i sognene.
Kirkebilen betales af kirkekassen. – Dette gælder naturligvis også ved kørsel mellem de to sogne.
Bestil kirkebil ved Dan Taxi tlf. 5695 2301.
Privat kørelejlighed: Ved fællesgudstjenester i Ruts kirke kan man få privat kørelejlighed fra Hasle Kirke.
Kontakt menighedsrådsmedlem Ingrid Boesen, dagen før på tlf. 5696 4076 / 2829 3557.