Dødsfald

pige-ved-gravDødsfaldet skal anmeldes til kirkekontoret.

De fleste efterladte foretrækker at overlade alt det praktiske omkring begravelse eller bisættelse til en bedemand, der på de efterladtes vegne træffer de nødvendige aftaler med kirkegården, kirkekontoret og den præst, der eventuelt skal medvirke. Herefter mødes de pårørende med præsten til en samtale.

Ved begravelsen / bisættelsen synges efter Den Danske Salmebog eller tillægget til salmebogen. De efterladte kan selv vælge, om handlingen skal foregå fra kirken eller fra kapellet.
Var afdøde udmeldt af folkekirken, tages det normalt som udtryk for et ønske om, at der ikke skal medvirke en præst.

I kan indsende anmodning om begravelse / ligbrænding digitalt via www.borger.dk. Det er pårørende med NemId der enten selv sender anmodningen eller giver fuldmagt hertil til den valgte bedemand.

I er altid velkomne til at kontakte præsten, hvis I ønsker yderligere vejledning.