Aktiviteter

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

 

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER

Rutsker: Den 3/10. og 22/11. kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker.

Hasle: Den 25/9., 8/11. og 6/12. kl. 19.00 i konfirmandstuen, Storegade 44, Hasle.

 

KIRKEKRUMMERNE, kirkens børneklub.

For alle børn fra 4 år og til ca. 10 år. Hver fredag kl. 16-17.15 i konfirmandstuen, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Få program og nærmere information hos Elsa Mikkelsen tlf. 29472088 eller Marianne Hjorth Lodahl, tlf. 25541851 eller på præstekontoret.

 

HYTTEN

”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som regel i Julegade 14. – Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen og Jens Jørgen Rasmussen.

 

ÅBEN STUDIEKREDS

Vi læser den førstkommende søndags evangelium og snakker om indhold og mening.   Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, Storegade 44 i Hasle. Den 10/10. og 7/11.  Altid kl. 19.30. Alle er velkomne! Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen (kontaktoplysninger på side 19).

 

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR

Koret ledes af vores organist Simon Vibe-Pedersen og øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl. 19.30 -21. Koret består af lidt over 20 voksne sangere og modtager gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til organisten.

 

FDF HASLE-RUTSKER

Mødes hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 i Kredshuset, Kirkebyen 33. Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder Katrine Branth, Tlf. 2422 6316

 

VÆRESTEDET KILDEN for ALLE ÆLDRE

Se værestedets egen side i Hasle-Nyt.

 

EVANGELISK LUTHERSK MISSIONSFORENING (ELM)

Julegade 14, Hasle.

Der er fælles møder med ELM i Rønne. Se mødeplan i dagspressen.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lene Ambrosen, Tlf. 5696 6321

 

LUTHERSK MISSIONSFORENING (LM)

Toftelunden 2, Hasle. Se mødeplan i dagspressen.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Finn Madsen,

Tlf. 5696 4474