Aktiviteter

AKTIVITETER

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

KONFIRMANDUNDERVISNING
Konfirmandundervisningen i Hasle-Rutsker, som forberedelse til konfirmation i foråret 2018, begynder tirsdag den 22. august kl. 14.30 i Hasle Kirke. Hvis du ikke er nået at blive tilmeldt, så mød bare op, så finder vi ud af det. Undervisningen vil derefter blive hver tirsdag (bortset fra skoleferier) kl. 14.30 i kirken og i konfirmandlokalet. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at henvende dig til præsten.

 

NU KOMMER DER SPAGHETTIGUDSTJENESTER IGEN
Efter et års stilstand starter vi igen med spaghettigudstjenester fra september måned.
Konceptet er fortsat en lille kort børne-familiegudstjeneste i Hasle Kirke og derefter fælles spisning i hjemkundskabslokalet på skolen (enkelte gange andre steder).
Spaghettigudstjenesterne afholdes i et samarbejde mellem frivillige, sognemedhjælperen og sognepræsten. Sæt X i kalenderen og mød op i Hasle Kirke den:
12. oktober kl. 17.30
9. november kl. 17.30

 

REFORMATIONSJUBILÆUM i Hasle-Rutsker

I anledning af 500 års reformationsjubilæet indbyder menighedsrådene i Hasle-Rutsker til følgende arrangementer. Alle er velkomne.

31. oktober kl. 19.30 i Hasle Kirke
500 års reformationsgudstjeneste
med musikalske, teologiske og historiske indslag.
Den 31. oktober 1517 opslog Luther 95 teser på kirkedøren. Det regnes for reformationens begyndelsestidspunkt.

2. november kl. 19.30 på Rådhuset i Hasle.
Reformationen i Danmark – og på Bornholm.

Den lutherske reformation bredte sig hurtigt fra Tyskland til Danmark – og kom derfor også til Bornholm. Hvordan gik det for sig? Hvorfor blev vores kirke, som den blev? Også her adskilte udviklingen på Bornholm sig fra det øvrige Danmark.
Ved Finn Aa. Rønne, lektor, dr. teol. Dansk Bibel Institut

16. november kl. 19.30 på Rådhuset i Hasle.
Luthers to-regimentslære. Om kirken og øvrigheden.

Luther gjorde op med tanken om kirken som politisk magt og foretog en nødvendig sondring mellem det åndelige og det verdslige regimente. Gud har indsat kirken til at forkynde evangeliet og øvrigheden som bolværk mod det onde. Som kristne lever vi i begge regimenter.
Ved Knud Henning Hansen, provst emeritus.
 

KIRKEKRUMMERNE

For alle børn fra 4 og til ca. 10 år. Hver fredag fra kl. 16.00 – 17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Program og nærmere information hos Marianne Hjorth Lodahl, tlf. 2554 1851 eller på præstekontoret.

HYTTEN

”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som regel i Julegade 14. Den  13.10. , 27.10. Overnatning i Hytten, 10.11., 24.11., 8.12. og 12.1.-2018 Grill-fest. Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen, Anne-Marie Hinge og Jens Jørgen Rasmussen.

ÅBEN STUDIEKREDS
Om kristendommen, kirken, bibelen m.m. Vi læser for tiden udvalgte tekster fra Det nye Testamente. Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, Storegade 44 i Hasle: 25/10; 23/11 og 19/12  Altid kl. 19.30. Alle er velkomne. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen (kontaktoplysninger på side 19 i Hasle Nyt).
ÆLDRES EFTERMIDDAGE
Lørdag den 25. november kl. 14.30 hos ELM, Julegade 14
(Ændring i forhold til tidligere oplyst i Hasle Nyt)

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 22/11 kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den 9/11 og 7/12 kl. 19.00 i konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle. 

 

FDF HASLE-RUTSKER

Hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 er der FDF aktivitet i Kredshuset, Kirkebyen 33 i Rutsker.
Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder:
Katrine Branth, tlf.  2422 6316.

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret ledes af organist Thorbjørn Jensen og øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl. 19.30 – 21. Koret består af ca. 25 voksne sangere og modtager gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til organisten.