Aktiviteter

AKTIVITETER

Hvis ikke andet er anført under de enkelte aktiviteter er deltagelse gratis.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Spaghettigudstjenesterne afholdes i et samarbejde mellem frivillige, sognemedhjælperen og sognepræsten.
Vi regner med 3 spaghettigudstjenester i først halvår af 2018, datoerne vil komme til at stå her på hjemmesiden.

SÆRLIGE JULEARRANGEMENTER I Hasle – og Rutsker kirker julen 2017

JULEKRYBBEUDSTILLINGEN – “Årets Julekrybbe 2017” er kåret i Hasle Kirke.
Udstillingen er åben før og efter gudstjenester og arrangementer i kirken frem til den 7. januar.

VI SYNGER JULEN IND i HASLE KIRKE. Hasle-Rutsker Kirkekor medvirker.
Tirsdag den 12. december kl. 19.30. Kaffe og honningkager bagefter.

EVANGELISK ALLIANCES BEDEUGE
Bed, så skal der gives jer! – I Evangelisk Alliances bedeuge indbyder sognekirkekerne og missionsforeningerne i Hasle-Rutsker i fællesskab til bøn. Kom og vær med til at takke Gud for hans mange velsignelser og bede om hans hjælp i al nød. Alle er velkomne!
9. jan. kl. 19.30 i LM’s hus, Toftelunden 2
10. jan. kl. 19.30 i ELM’s hus, Julegade 14
11. jan. kl. 19.30 i ELM’s hus, Julegade 14
12. jan. kl. 19.30 i LM’s hus, Toftelunden 2
Søndag den 14. jan. kl. 10.30 Gudstjeneste med forbøn i Hasle Kirke.
LM = Luthersk Missionsforening
ELM = Evangelisk Luthersk Missionsforening
 

KIRKEKRUMMERNE

For alle børn fra 4 og til ca. 10 år. Hver fredag fra kl. 16.00 – 17.15 i konfirmandlokalet, Storegade 44. Døren er åben fra kl. 15.45. Klubben holder juleferie og åbner igen den 5. januar. Program og nærmere information hos Elsa Mikkelsen, tlf. 2947 2088 eller Marianne Hjorth Lodahl, tlf. 2554 1851 eller på præstekontoret.

HYTTEN

”Hytten” er en junior-teenklub for alle børn fra 3. klasse og op efter. Vi samles ca. hver anden fredag kl. 19-21 og spiller, leger, laver konkurrencer, får lidt guf og hører noget fra Bibelen. Det foregår som regel i Julegade 14. Vi åbner igen den 12.1.-2018 Grill-fest. Hyttens voksne ledere er: Lasse Ambrosen, Filip Ambrosen, Anne-Marie Hinge og Jens Jørgen Rasmussen.

ÅBEN STUDIEKREDS
Om kristendommen, kirken, bibelen m.m. Vi læser for tiden udvalgte tekster fra Det nye Testamente. Studiekredsen samles ca. en gang om måneden. Hvis ikke andet er nævnt foregår det hos sognepræsten, Storegade 44 i Hasle: 19/12  Altid kl. 19.30. Alle er velkomne. Flere oplysninger hos sognepræst Jens Jørgen Rasmussen (kontaktoplysninger på side 19 i Hasle Nyt).

ÆLDRES EFTERMIDDAGE

Lørdag den 3. marts kl. 14.30 i Præstegården, Storegade 44
Lørdag den 7. april kl. 14.30 hos LM, Toftelunden 2
Lørdag den 21. april kl. 14.30 hos ELM, Julegade 14

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Rutsker: Den 31/1 og 15/3 kl. 19.00 i graverlokalet Kirkevej 1, Rutsker.
Hasle: Den  8/2 og 22/3 kl. 19.00 i konfirmandlokalet, Storegade 44, Hasle. 

 

FDF HASLE-RUTSKER

Hver onsdag kl. 18.00 – 19.30 er der FDF aktivitet i Kredshuset, Kirkebyen 33 i Rutsker. FDF holder juleafslutning den 6. december.
Flere oplysninger om aktiviteter, aldersgrupper og medlemskab fås hos kredsleder:
Katrine Branth, tlf.  2422 6316.

HASLE-RUTSKER KIRKEKOR
Koret  øver i Hasle Kirke hver tirsdag kl. 19.30 – 21. Koret består af ca. 25 voksne sangere og modtager gerne nye medlemmer. Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer 3-4 gange pr. halvår. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til kirkesanger Aase Houler.